İpotekli konutların satışı yapılabilir mi? 

İpotekli konutların satışı yapılabilir mi? Takvim Gazetesi yazarı Feride Hilal İmal bugünkü yazısında üzerinde ipotek olan konutun satılıp satılmayacağını kaleme aldı. İşte Feride Hilal İmal'in o yazısı...


Takvim Gazetesi yazarı Feride Hilal İmal bugünkü yazısında üzerinde ipotek olan konutun satılıp satılmayacağını kaleme aldı. İşte Feride Hilal İmal'in o yazısı...

İpotekli konutların satışı yapılabilir mi? 

İpotekli gayrimenkulun başkasına ipotekli borç ile devredilmesine engel teşkil eden durum bulunmuyor. Bu durum için ipotek alacaklısından izin alınmasına da gerek bulunmuyor. Devir sonrasında tapu müdürü Türk Medeni Kanunu'nun 1019'uncu maddesi hükmü gereğince alacaklıya durumu bildirecek, alacaklı bir sene içerisinde eski borçludan yeni bir teminat talebinde bulunmazsa yeni mülk sahibini malik kabul etmiş sayılacak. 

Aile konutunun satışına rıza göstermeyen eş için ne yapılabilir?