İş dünyası, emlak vergisi taksitinin 3 ay ertelenmesini istedi!

İş dünyası, emlak vergisi taksitinin 3 ay ertelenmesini istedi! İş dünyası, emlak vergisi taksitinin 3 ay ertelenmesini istedi!

Bugün açıklanacak Ekonomiyi Destek Paketi için işveren kuruluşları, TİM, TESK, TOBB, MÜSİAD, TÜSİAD ve devlet kurumları Gelir İdaresi Başkanlığı, Eximbank ve Ticaret Bakanlığı alınması acil 60 önlemi listeledi...Ekonomiyi Destek Paketi için işveren kuruluşları 60 maddelik acil önlem listesi oluşturdu. Talepler arasında vergi indirimleri, kredi taksitlerinin 1 yıl ertelenmesi, tüketici harcamalarını artırmak için mortgage ödemelerinin ertelenmesi, emlak vergisi taksitinin 3 ay ertelenmesini  gibi maddeler yer alıyor.

Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre; listede, vergi indirimleri, kredi taksitlerinin 1 yıl ertelenmesi, tüketici harcamalarını artırmak için mortgage ödemelerinin ertelenmesi, işini kaybedenlerin banka kredi ödemelerinin ertelenmesi, tüketici kredilerine ilişkin ZK tedbirlerinin gevşetilmesi, kredi faizleri düşürülerek tüketimin desteklenmesi, Kredi borcu olan firmaların kredi borçlarının faizsiz olarak 6 ay ötelenmesi, beyanname ve KDV ödeme sürelerinin 3 ay ertelenmesi yer alıyor.

VERGİLER 3 AY ERTELENECEK

Vergi alımında iş dünyasının temel isteği gelir, kurumlar ve Katma Değer Vergileri beyannamelerinin dolayısıyla ödemelerinin 3 ay ertelenmesi. İş dünyası özellikle vergilerin cezasız ve faizsiz ödeme sürelerinin uzatılmasını hükümetten istiyor. Bunun yanında akaryakıt ve enerji girdilerindeki vergi yükünün azaltılması da işverenlerin gündeminde. Böylece benzin ve motorin fiyatı indirilecek. Krizden en çok etkilenen turizm ve restaurantlarda  geçici KDV indirimleri yapılması, reel sector şerketlerinde geçici vergide 2. ve 3. dönemlerin 2020’de kaldırılması hedefleniyor.  Turizmde tanıtım fonu kesintisinin 1 yıl ertelenmesi ve lojistik sektörü için en temel iktisadi kıymet olan çekici ve treyler alımlarında vergi yükünün kaldırılması gündemde.

İŞTE İŞ DÜNYASININ DA TALEP ETTİĞİ VE OLUMLU KARŞILANAN 60 MADDELİK ÖNLEMLER

1-Turizm ile ilgili sektörlere bankalardan ve finans kuruluşlarından finansman sağlanmasına yönelik düzenlemeler (yeni finansman veya taksit öteleme gibi) yapılması.

2-Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifleri ve Halkbank aracılığıyla kullandırılan Hazine destekli kredilerin faizlerinin düşürülmesi, taksitlerinin 1 yıl süre ile ertelenmesi.

3-Tekstil ve Konfeksiyon sektöründe iştigal eden firmalara en az 3 ay süresince vergi, sosyal güvenlik primleri, kredilerin ödenmesi hususunda kendilerine erteleme imkanı verilmesi  ve ilave finansman imkanları sağlanması.

4-Kredi imkânları artırılması, vadelerinin ve geri ödeme sürelerinin uzatılması ve faizlerin aşağı çekilmesi (KGF kapsamında faizsiz kredi sağlanması, TL bazında uzun vadeli işletme ve yatırım kredileri kullandırılması, T. Eximbank)

5-Ticari bankalara tanınan reeskont kredi limitlerinin artırılması.

6-Reeskont kredilerinin vadesinin 3 yıla çıkarılması, mevcut durumda reeskont kredisi kullanan firmaların kredi vadelerinin uzatılması, reeskont kredisi kullanan firmaların ihracat taahhüt kapatma  süresinin iki yıldan üç yıla çıkarılması ve taahhüt kapatamama ceza faizinin indirilmesi, TL cinsi Reeskont kredi imkânının sağlanması,  Türk Eximbank’ın kendi kaynağından kullandırılan kredilerin vadesinin ilave ihracat taahhüt oluşturmadan bir yıl uzatılması, ihracat taahhüt kapatmama cezalarında indirime gidilmesi.

7-Kredilerini vadelerinde ödeyemeyen firmalarımızın kısa süreli vade uzatımı veya orta uzun vadeli yapılandırma talepleri gerektiği şekilde karşılanmaya devam edilmesi. Talep edilmesi durumunda ödemesiz dönem verilerek kredilerin nihai vadesi uzatılabilmesi.

8-Eximbank tarafından uygulanan ihracat taahhüt cezası oranlarında indirime gidilmesi uygun olacaktır. İhracat taahhüt cezası oranlarının yüksek oluşu en fazla ilave teminat temini konusunda müşteriler için sorun oluşturmaktadır.

9-İstisnalardan yararlandırılarak kullandırılan kısa vadeli kredilerde ihracat taahhüt süresi teşvik mevzuatı ile 2 yıl olarak belirlenmiş olup 2 yıllık süre içinde ihracat taahhüdünün % 50 oranında kapatılması durumunda 6 ay ek süre verilmektedir. Ayrıca, kısa vadeli kredilerde mücbir sebep sayılan hallerde ek süreler verilebilmektedir.

İhracat taahhüt sürelerinin düzenlemesi ve mücbir sebep koşullarının belirlenerek uygulamaya alınmasının sağlanması Ticaret Bakanlığımızın görev/yetki alanındadır. Taahhüt kapatma sürelerinin uzatılması (mevcut durumun mücbir sebep sayılması) konusunda sektör kuruluşları görüşülerek değerlendirme yapıldıktan sonra Bakanlık nezdinde girişimde bulunularak taahhüt kapatma süreleri için ilave süre uzatımı talep edilebilir.

10-TCMB tarafından uygulanan ihracat taahhüt kapatmama cezalarında oran (LİBOR/EURİBOR+3) yüksek olup söz konusu ceza oranının indirilmesi gerekmektedir.

11-Bankacılık sistemi bulunmayan/gelişmemiş ülkelere yapılan ihracat bedellerinin yurt içine getirilmesi için yapılan düzenlemenin kapsamının, ülkemizin geleneksel ticari partnerleri (Rusya, Azerbaycan, BDT Coğrafyası, Kuzey Afrika vb.) dikkate alınarak genişletilmesi.

12-Yurtdışındaki alıcıların Türk ürünlerini tercih etmesi için ilave kredi imkânları sağlanması (Türk EXIMBANK Alıcı Kredisi vb.)

13-Döviz cinsi borçlar için kurların sabitlenmesi, vade uzatımı ya da faiz indirimi gibi önlemler alınması.

14-Esnaf ve sanatkârımıza kredi ve kefalet kooperatifleri üzerinden sıfır faizli kredi kullandırılabilmesi, temerrüde düşen borçlar için sürenin 60 aya çıkarılması.

15-Kullandığı kredinin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin kayıtlarının, borçların ödenmesi kaydıyla, bir defaya mahsus olmak üzere, Kredi Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtlarının silinmesi.

16-Şirketlerin sürdürülebilirliliğini sağlamak için şirketlerin özkaynaklarının kuvvetlendirilmesine ilişkin tedbirlerin alınması.

17-Sorun yaşayan ihracatçılar için Eximbank kredi desteğinin ve sigorta limitlerinin artırılması, Kredi Garanti Fonu’nun devreye sokulması yoluyla nakit akışında sıkıntı yaşayan firmalara destek verilmesi. Likidite kaynaklarına erişim ihtiyacının artması durumunda yurtdışı kredilerde kkdf teşviği, piyasada likidite endişesine karşı TCMB ve ilgili kurumların TL için devrede olması.

18-Özellikle ilk etkilenecek sektörlerden Turizm ve gıda hariç perakende, AVM’ler gibi (gıda perakendeciliğinde büyük bir sorun beklenmemektedir) özellikli sektörlere özel teşvikler getirilmesi.

19-Tüketici harcamalarını artırmak için mortgage ödemelerinin ertelenmesi,

20-İşini kaybedenlerin banka kredi ödemelerinin ertelenmesi.

20-Tüketici kredilerine ilişkin ZK tedbirlerinin gevşetilmesi, kredi faizleri düşürülerek tüketimin desteklenmesi.

21-İş dünyasının yaşayacağı muhtemel nakit krizinin önlenmesi için, piyasanın nakit döngüsüne etki edecek kamu borçlarının ve özellikle emek yoğun işlerin hak ediş bedellerinin zamanında ödenmesinin sağlanması.

22-Önümüzdeki 6 ay içinde yaşanması muhtemel ara mamul ve ikame ürünü krizini hafifletecek potansiyele sahip Kobileri rahatlatmaya yönelik olarak KOSGEB destekleri artırılmalı ve bu kredilere erişim kolaylaştırılması

23-Kredi borcu olan firmaların kredi borçlarının faizsiz olarak 6 ay ötelenmesi.

24-Üretimde istihdamın %73’ünü sağlayan KOBİ’lere yönelik, depreme dayanıklı Orta ölçekli sanayi bölgeleri yapılmasına, kamu ve katılım bankaları tarafından 2 yıl ödemesiz 7 yıl vadeli düşük maliyetli destek sağlanmalı.

VERGİLERLE İLGİLİ TALEPLER

25-Gelir İdaresi mükelleflerin vergisel yükümlülüklerini (elektronik uygulamalar) uzaktan erişim yoluyla yerine getirmelerini teşvik edebilir. Vatandaşlarımız ve mükelleflerimiz beyan, bildirim ve ödeme gibi vergisel işlemlerini vergi dairelerine gitmelerine gerek kalmaksızın internetin olduğu her yerden İnteraktif Vergi Dairesi ile İnternet Vergi Dairesi üzerinden elektronik olarak gerçekleştirebilirler. Bu konu kamu spotlarıyla duyurulabilir.

26-Konaklama vergisi 2021 yılına ertelenmesi (yaklaşık maliyeti 400-500 milyon)

27-Salgından en çok etkilenen sektörler olan turizm ve lojistik sektörlerinin vb.

- Beyanname süreleri 3 ay ertelenmesi veya

- Beyannameler zamanında alınıp ödeme süreleri 3 ay ertelenmesi

28-Yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme sürelerinin 3 ay süreyle ertelenmesi

29-2020 Mayıs ayında verilmesi gereken geçici vergi beyannamesinin ertelenmesi

30-Her ay verilmesi gereken aylık prim ve muhtasar beyannamelerinin 3 ay süre ile ertelenmesi.

31-Katma değer vergisi beyannamesi ile BA-BS formlarının verilme süresinin 3 ay süre ile ertelenmesi.

32-Geri kazanım katılım payı beyannamesi verilme süresinin 3 ay süre ile uzatılması.

33-Turizm payı beyannamesi verilme süresinin 3 ay uzatılması.

34-Söz konusu beyannameler neticesinde ortaya çıkan vergiler ile Emlak Vergisi 1. Taksitinin 3 ay süre ile ertelenmesi.

35-Akaryakıt ve enerji girdilerindeki vergi yükünün azaltılması.

36-Vergilerin cezasız ve faizsiz ödeme sürelerinin uzatılması.

37-Bekleyen KDV iadelerinin ödemelerinin daha fazla geciktirilmeksizin yapılması.

38- Başta yürütülmekte olan geniş kapsamlı vergi denetimleri olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları tarafından süreli olarak yürütülen, fiziki ortamda çalışma ve toplantı gerektiren aciliyeti bulunmayan denetimlerin gündemden çıkarılması önerilmektedir.

- Vergi incelemelerinin kaldırılması ve/veya ertelenmesi, incelemeler devam edecek ise inceleme süreçlerinin resmi dairelerde (şirketlere gelmeden uzaktan) sürdürülmesi, incelemelerin mevcut bilgi ve belge ile yönetilmesi.

39-Etkilenen sektörlerde (turizm, lokanta vb.) geçici KDV indirimleri yapılması

- Finansal olmayan şirketlerde geçici vergide 2. ve 3. dönemlerin 2020’de kaldırılması

- Turizmde tanıtım fonu kesintisinin 1 yıl ertelenmesi

- Lojistik sektörü için en temel iktisadi kıymet olan çekici ve treyler alımlarında vergi yükünün kaldırılması.

40- Dijital Hizmet Vergisi’nin yüzde 1’e çekilmesi ve dijital reklam stopajının dijital reklam sağlayıcılarından alınması

41-Lojistik sektöründe köprü ve otoyol kaçak/ihlalli geçişlerde; 4 kat ceza ve geç ödeme faizlerinin silinmesi ve sadece anapara ödemesinin yapılması talep edilmektedir. Ayrıca ticari araç yatırımı yapan firmalara teşvik sağlanmalı; TIR, Çekici/Römorklarda ÖTV kaldırılmalı, KDV %1 üzerinden alınması.

42-Salgın riski tamamen ortadan kalkana kadar hammadde ve ara mamul gümrük vergilerinde indirim sağlanması.

En az kira bedeli beyannamede dikkate alınacak mı?

Ev sahipleri dikkat! Ödemeyene ceza!