İş GYO bedelsiz pay dağıtım duyurusunu yayınladı!

İş GYO bedelsiz pay dağıtım duyurusunu yayınladı! İş GYO bedelsiz pay dağıtım duyurusunu yayınladı!

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi  bedelsiz pay dağıtımına ilişkin duyurusunu yayınladı...

Verilen ilan şu şekilde;

Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin, geçmiş yıllar karlarından karşılanmak suretiyle  450.000.000 TL'den 600.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 150.000.000 TL nominal değerli paylar Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.06.2011 tarih ve GYO.82/487 sayılı belgesi ile Kurul kaydına alınmıştır. Ortaklarımız bedelsiz paylarını kayden alacaklardır. Bedelsiz pay dağıtımına ilişkin duyuru ekte yer almaktadır.

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'DEN BEDELSİZ PAY DAĞITIMINA İLİŞKİN DUYURUDUR

Şirketimizin 2.000.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin, tamamı geçmiş yıllar karlarından karşılanmak üzere, 450.000.000-TL'den 600.000.000-TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek toplam 150.000.000-TL tutarındaki paylar Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.06.2011 tarih ve GYO.82/487 sayılı belgesi ile Kurul kaydına alınmıştır. Ancak kayda alınma, Ortaklığımızın veya paylarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez.

Ortaklarımızın artırılan 150.000.000 TL'lik sermayeyi temsil eden paylardan, sahip oldukları payların %33,33333'ü oranında bedelsiz pay alma hakları vardır.

İhraç edilen paylar, 2011 yılı hesap dönemi itibarıyla temettüe hak kazanmakta olup, kar elde edilmesi ve Genel Kurul'da kar dağıtım kararı alınması halinde, ilk kez 2011 yılı karından temettü verilecektir.

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Esasları:

Bedelsiz pay alma işlemi 06.06.2011 tarihinde başlayacaktır. Bedelsiz pay alma işlemi için süre sınırlaması yoktur.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde izlenmeye başlanan pay sahipleri, bedelsiz paylarını Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kayden alacaklardır.