İş GYO ihraç için SPK'ya başvurdu!

İş GYO ihraç için SPK'ya başvurdu!


İş GYO 400 milyon TL ihraç tavanı kapsamında Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle tertipler halinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin SPK'ya başvuruda bulundu.


İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 400 milyon TL ihraç tavanı kapsamında Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle tertipler halinde, maksimum 1.200 güne kadar vadeli borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin ve söz konusu ihraçlar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verildi.


Açıklamalar


İlgi: 11.10.2016 tarihli özel durum açıklamamız.

İlgide kayıtlı açıklamamız ile Yönetim Kurulumuz tarafından, Şirketimizin 400.000.000 TL ihraç tavanı kapsamında Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle tertipler halinde, maksimum 1.200 güne kadar vadeli borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin ve söz konusu ihraçlar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verildiği duyurulmuştu.


Bu kapsamda, Şirketimizin yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle tertipler halinde 400.000.000 TL ihraç tavanı kapsamında maksimum 1.200 güne kadar vadeli borçlanma aracı ihraç etmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.