İş yeri kira artışında üst sınır belirsiz!

İş yeri kira artışında üst sınır belirsiz!

Bugün Resmi Gazetede yer alarak yürürlüğe giren yasal düzenlemeye göre, yenilenen kiralarında kira bedeli artış oranı, tüketici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalamayı geçemeyecek...Resmi Gazetede yer alarak yürürlüğe giren yasal düzenlemeye göre, yenilenen kiralarında kira bedeli artış oranı, tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamayı geçemeyecek. 

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.Özelmacıklı, "7161 sayılı, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 56. Maddesi gayrimenkul sektöründeki binlerce kiracıyı etkiliyor. Buna göre eskiden artışlarda üst sınır ÜFE iken, artık üst sınır son on iki aylık ortalama TÜFE olarak baz alınacak. Aralık ayı rakamlarına göre 1.000-TL’lik bir kira da bu değişiklik kiracıya 107-TL’lik avantaj sağlayacak" dedi.

Değişiklik 344. Madde İle Sınırlı Kaldı

Özelmacıklı, yapılan düzenlemenin Türk Borçlar Kanunun sadece 344. Maddesi ile sınırlı kaldığını ifade ederek Özelmacıklı, "Bu maddenin 1. fıkrasında, tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir olarak değişmiş oldu. Lakin 6353 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 2. Maddesi hala geçerli. Bu maddeye göre tacir olarak sayılan kişiler ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri olduğu işyeri kiralarında 344. Maddenin 01/07/2020’ye kadar uygulanamayacağı hükmü var. Yani tacir kiracılı işyerlerindeki artış oranında sözleşme serbestisi geçerli ve kontratta yazılı artış oranı ne ise o yapılabilecek" şeklinde konuştu.

Belirsizlik Giderilmiş Oldu

Özelmacıklı, kanundaki değişikliğin hangi TÜFE kriterinin dikkate alınacağı konusundaki belirsizliği de ortadan kaldırdığını söyledi. Özelmacıklı, sözlerine şu şekilde devam etti; "Bu değişikliğe göre bir önceki yılın aynı ayına göre olan değişim değil, on iki aylık ortalamalara göre değişimin esas alınacağı da belirtilmiş oldu. Artık kontratlarda genellik yazılan (ÜFE+TÜFE)/2 ve ÜFE gibi ifadeler geçersiz kabul edilecek"

Aralık Ayına Göre yüzde 10,68 Fark Var

Özelmacıklı, en son açıklanan 2018 yılı Aralık ayı verilerine göre bu değişikliğin kira bedellerindeki artışı yüzde 10.68 azalttığını söyledi ve "ÜFE’deki son on iki aylık değişim yüzde 27.01 iken bu oran TÜFE’de yüzde 16,33 olarak gerçekleşmişti. Buna göre 1.000-TL’lik bir kirada bu değişiklik kiracı lehine yaklaşık 107-TL avantaj oluşturturdu" ifadelerini kullandı. 

 

Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun!