İş yeri ruhsatı için 'yapı kullanma izin belgesi' şartı resmen kaldırıldı!

İş yeri ruhsatı için 'yapı kullanma izin belgesi' şartı resmen kaldırıldı! İş yeri ruhsatı için 'yapı kullanma izin belgesi' şartı resmen kaldırıldı!

İş yerlerine 'yapı kullanma izin belgesi' olmadan ruhsat alma hakkı verildi. Yönetmelik kapsamında, ticari amaca yönelik yapı kayıt belgesi alınmış iş yerlerinde gerekli can ve mal güvenliği koşullarına sahip olması durumunda yapı kullanma izin belgesi aranmayacak...Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ticari amaca yönelik yapı kayıt belgesi alınmış iş yerleri için düzenleme yapıldı.

Bugünkü 31150 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikte, ticari amaca yönelik verilen yapı kayıt belgesine sahip yapılarda açılmak istenen iş yerleri, faaliyet konusu itibarıyla ruhsatlandırma için gerekli olan can ve mal güvenliği koşullarını sağlaması halinde, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar yapı kullanma izin belgesi aranmadan ruhsat verilebilecek. 

İmar barışıyla ilgili yapılan bu düzenleme kapsamında, iş yerlerinin yapı kullanma izin belgesi almadan ruhsat alabilmesi için gerekli şartlar, can ve mal güvenliği koşullarının sağlanması olarak belirlendi.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te ilgili kısım şu şekilde:

GEÇİCİ MADDE 7- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte ticari amaca yönelik verilen yapı kayıt belgesine sahip yapılarda açılmak istenen iş yerleri, faaliyet konusu itibarıyla ruhsatlandırma için gerekli olan can ve mal güvenliği ile ilgili bu Yönetmeliğin ve ilgili diğer mevzuatın amir hükümlerinde belirtilen şartlan taşıması halinde yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın ruhsatlandırılır.”

İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik!

Emlak ofislerine resmen 20 metrekare zorunluluğu geldi!

Pınar Demircan/Emlakkulisi.com