Isı yalıtımında standart revizyonu

Isı yalıtımında standart revizyonu Isı yalıtımında standart revizyonu

Türkiye'de son yıllarda kullanımı artan gazbeton, AB standartlarına birebir uyumlu hale getirildi.
Binalarda ısıtma amaçlı kullanılan enerji miktarını sınırlandırarak enerji tasarrufu sağlamayı hedefleyen "TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları" Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği (TGÜB), TSE ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile meslek örgütlerinin ortak çalışması ile yenilendi. TS 825 Standardı, binaların uygun ısı yalıtımı özelliklerine sahip inşa edilmesini dolayısıyla, binaların ısıtılmasında kullanılan enerjinin verimliliğini arttırmayı ve enerji ihtiyacının hesaplanması sırasında kullanılacak hesap metodunu ve değerlerini yeniden düzenliyor.
Türkiye'de son yıllarda kullanımı artan gazbeton, AB standartlarına birebir uyumlu hale getirildi. Sektörde duyulan ihtiyaç üzerine TS 825'in revize edildiğini belirten TGÜB Yönetim Kurulu Başkanı Levent Akgerman, standard revizyonunun Türkiye'ye bir çok avantaj sağlayacağını vurguladı.
Yeni standartlara göre yalnızca TSE ve CE Belgeleri yetmiyor
Akgerman, "TS 825'in revizyonuna göre, bir malzeme üreticisi ürettiği malzemenin yeni ısı iletkenlik değerini kabul ettirmek isterse, CE belgesi ve TSE raporundan başka  Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yetkilendirilen bir uygunluk değerlendirme kuruluşundan da malzemeyi belgelendirmesi istenecektir" dedi.
Yeni düzenlemeye göre yoğunluğu 350 kg/m³ olan gazbeton blok ilk defa standartta yer aldı. Bu yeniliklerin ısı projelerinde büyük bir rahatlama sağlayacağını vurgulayan TGÜB Yönetim Kurulu Başkanı Akgerman, eski standartta 400, 500, 600, 700 ve 800 kg/metreküp yoğunluk için varolan değerlere, yeni standardta, 450, 550, 650, 750 ve 1000 kg/metreküp yoğunluklar için de ısıl iletkenlik hesap değerleri eklenmesinin olumlu bir gelişme olduğunu belirtti.
Standarta temel bilgiler konu başlığında hesaplama yöntemiyle ilgili açıklama da eklendiğini belirten Akgerman, "Farklı coğrafi ve iklim şartlarına sahip Türkiye'de, bölgelere göre iller haritasının yeniden düzenlenmesi ve illere göre aylık nem oranları çizelgesinin eklenmesi, hem TGÜB hem de tüm sektör için olumlu bir gelişmedir" dedi.