Isınmada zorunlu merkezi sistem 5 Aralık'ta başlıyor

Isınmada zorunlu merkezi sistem 5 Aralık'ta başlıyor Isınmada zorunlu merkezi sistem 5 Aralık'ta başlıyor

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, 5 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe giriyor

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle inşa edilecek 1000 metrekarenin üzerindeki binalarda merkezi ısıtma zorunlu olacak.

Enerji kimlik belgesi

Yönetmeliğin getireceği önemli değişikliklerden biri de "enerji kimlik belgesi" olacak. Binanın enerji ihtiyacı, enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ile ısıtma-soğutma sistemlerinin verimiyle ilgili bilgileri içeren belge, "enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluş" tarafından hazırlanacak ve ilgili idarece onaylanacak. Enerji kimlik belgesi, yeni binalar için yapı kullanma izin belgesinin "ayrılmaz parçası" olacak.

10 yıllık süre

Mevcut binaların da 10 yıl içinde belgeyi temin etmesi gerekecek. Belge, toplam kullanım alanı mevcut yönetmelikte 1000 metrekare, üzerinde çalışma sürdürülen taslağa göre de 250 metkareden büyük binalar için düzenlenecek. Enerji kimlik belgesine bakarak bir kişi oturacağı evde kadar enerji tüketileceğini de anlayabilecek. Böylece ev satın alırken veya kiralarken yalıtımdaki eksikliklerin tespiti mümkün olacak. Edinilen bilgiye göre binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği yürürlüğe girmeden önce süreç içinde oluşan teknik değişiklikleri yansıtmak, oluşabilecek sıkıntıları gidermek ve bazı maddelerin yürürlüğünü ertelemek üzere yeni bir düzenleme üzerinde de çalışılıyor.

250 metrekare

Taslakta, "enerji kimlik belgesi" düzenlemesi için mevcut yönetmelikte bin metrekare olarak öngörülen koşulun, 250 metrekareye çekilmesi de öngörülüyor. Ancak bu konu henüz bir netlik kazanmadı, çalışma halen devam ediyor. Taslakta ayrıca, 1 Ocak 2013 tarihinden sonra yapılacak binalarda, toplam enerji ihtiyacının yüzde 5'inin yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanmasına ilişkin bir düzenleme de yer alıyor.
Hürriyet

İlgili haber:

Yeni kurulan binalarda kombi tarih olacak

Konuyla ilgili basında yer alan diğer haberler

Yeni binalara güneş enerjisi paneli zorunlu hale getiriliyor 

Bin metrekareden büyük binalarda merkezi ısıtma sistemini zorunlu hale getiren `Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği' 5 Aralık 2009'da yürürlüğe giriyor.

Söz konusu yönetmelik taslağında, binadaki enerji tüketimini gösteren enerji kimlik belgesinin verilmesini düzenleyen maddelerin ise 1 Temmuz 2010 tarihine kadar uygulanmayacağı belirtildi. Öte yandan yeni bir taslağa göre de, her türlü binada ısıtma, soğutma, havalandırma, sıhhi sıcak su, elektrik ve aydınlatma enerjisi ihtiyaçlarının tamamen veya kısmen karşılanması amacıyla hidrolik, rüzgar, güneş, jeotermal, biyokütle, biyogaz gibi fosil olmayan enerji kaynaklı sistem çözümleri tasarımcılar tarafından rapor halinde ilgili idarelere sunulacak. 1 Ocak 2013 tarihinden sonra yapılacak bütün binalarda, toplam enerji ihtiyacının yüzde 5'inin yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması esas olacak. Yönetmeliğe uymayan binalara ruhsat verilmeyecek.
Star