İskan Kanunu Yönetmeliğinde değişiklik!

İskan Kanunu Yönetmeliğinde değişiklik!


Devlet eliyle iskan edilen ailelere kullandırılan krediler ile köylerde fiziksel yerleşimi düzenlemek için verilen kredilerin yıllık faiz     oranları, 3 Ocak 2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere düşürüldü          


Devlet eliyle iskan edilen ailelere kullandırılan krediler ile köylerde fiziksel yerleşimi düzenlemek için verilen kredilerin yıllık faiz oranları, 3 Ocak 2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere düşürüldü. İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmenlik Resmi Gazetede yayımlandı. Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre, devlet eliyle iskan edilen ailelerin talep etmeleri halinde kullandırılan "canlı ve cansız donatım kredisi" ile "yıllık işletme kredisi"nin yıllık faiz oranı yüzde dörtten yüzde ikiye düşürüldü.    

Yönetmelikte yapılan diğer bir değişiklikle, köylerde konut, tarım işletmesi bina ve tesislerin yapımında kullandırılacak kredinin şartları da yeniden düzenlendi. Buna göre, konut, tarım işletmesi bina ve tesislerinin yapımında kullanılacak kredinin şartları arasında yer alan konut büyüklüğü yüz yirmi metrekareden yüz elli metrekareye kadar çıkarıldı. Ayrıca fiziksel yerleşimi düzenlemek amacıyla açılan tarımsal işletme binası kredisi veya konut kredisinin yıllık faizi yüzde beşten yüzde ikiye indirildi.  Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle söz konusu koşullarda kullandırılmış olan henüz geri ödenmemiş veya geri ödenmekte olan kredilere de yeni faiz oranları uygulanacak.    

 Söz konusu değişiklikler 3 Ocak 2011 tarihinden itibaren geçerli olacak. Bakanlık yapılarındaki yeni düzenleme nedeniyle yönetmeliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yürütecek. 

AA