İskanı olmayan binalara müjde!

İskanı olmayan binalara müjde!Kat mülkiyeti ile ilgili müjdenin ardından, iskanı olmayan binalara da müjde geliyor...


Kat Mülkiyeti Yasası'nda yapılacak olan değişikliğin ardından, iskanı olmayan binaların durumu da ele alınıp, soruna çözüm getirilecek.

ÇÖZÜM NE?

Yeni Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir ile arka arkaya konuşmacı olduğumuz, "İnşaat Sektöründe Vergilendirme" konulu özel bir sunum yapacağım "I. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi" öncesi, çaylarımızı içerken sohbet etme fırsatımız oldu.

Sohbetin konusu tahmin edeceğiniz gibi inşaat, kat mülkiyeti ve iskan konularıyla ilgiliydi. Kendisine özellikle, iskanı olmayan binalardaki belirsizliklerin, vatandaşı ciddi anlamda tedirgin ettiğini söylediğimde yanıtı çok net oldu;

Kat mülkiyetinden sonra, iskanla ilgili sorunu da çözüyoruz Hocam. Hem de fazla uzatmadan.

Ardından, nasıl bir düzenleme yapacaklarını anlattı.

Kısaca özetleyelim.

En önemli sorun, müteahhidin sigorta prim borçları ile ilgili. Bu konuda bir düzenleme yapılacak ve müteahhidin birikmiş sigorta prim borcu, iskan alınmasına engel olmayacak.

Evet... İskan olayındaki en önemli sorun çözümleniyordu.

BİR KAT FAZLA ÇIKILMIŞSA

Olay, müteahhidin sigorta prim borçlarıyla bitmiyordu. Başka sorunlar da vardı. Onları da sordum;

Sayın Bakanım, projesine uygun olmayacak şekilde, örneğin 30 cm ya da 1 metre fazla taşmış olan inşaatlar var. Bunların yıkılması ya da fazlalığın kesilip atılması zor olacağına göre, çözüm ne olacak?

- Burada, binanın kendi arsasına mı yoksa komşu arsaya mı taşmış olduğuna bakılacak. Kendi arsasına taşmışsa sorun yok. Aradığımız diğer özellikler (örneğin yapının güvenli olması gibi özellikler) varsa, iskanı verilecek.

Peki... mimari projeye aykırı olarak bir kat ya da iki kat fazla çıkılmışsa, bunların durumu ne olacak?

- O sorunu da çözeceğiz. Yapının güvenli olup olmadığı konusunda, mühendislik raporu isteyeceğiz. Raporda, binanın güvenli olduğu belirtiliyorsa, ona da iskan vereceğiz.

KRİTERLER BELİRLENİYOR

Bir kat ya da iki kat örneğini verdik. Peki projeye aykırı olarak 3 kat ya da 5 kat fazla çıkılmışsa o zaman ne olacak? Ayrıca çok sayıda ve birbirinden farklı örnekler var. Genel bir tanımla bunların iskan durumunu açıklamak çok zor.

Bayındırlık ve İskan Bakanı Demir'in söylediğine göre, "iskan konusu ile ilgili bazı kriterler" belirlenecek. İskansız yapıların durumu da bu kriterlere bakılarak netleşecek. Bu arada bir de "yapı envanteri" çıkartılacak.

Şu anda, kaç milyon binanın kat mülkiyetine geçmediği, kaç milyonunun iskansız olduğuna dair devletin elinde kesin bir veri yok. Ancak 20-30 katlı bazı binaların, alış-veriş merkezleri ve kamu binalarının dahi iskanının bulunmadığı da ayrı bir gerçek. Başta İstanbul olmak üzere, Türkiye genelinde, ruhsatsız ve iskansız yapılaşmaya yıllardır suskun kalınması ya da göz yumulmuş olması da sorunun bir başka nedeni...

Özellikle 2010 Avrupa Kültür Başkenti olan İstanbul'u çarpık yapılanma ayıbından kurtarmak gerekiyor...
Şükrü Kızılot/Hürriyet