Islahı mümkün yapılara güçlendirme!

Islahı mümkün yapılara güçlendirme! Islahı mümkün yapılara güçlendirme!

Değerli Konut Vergisi ile İmar Kanunu'nda önemli değişiklikler içeren yasa bugünkü 31045 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanuna göre, hasar görmüş olmakla beraber ıslahının mümkün olduğu tespit edilen yapılarda güçlendirme yapılacak. 

Değerli Konut Vergisi ile İmar Kanunu'nda önemli değişiklikler içeren yasa bugünkü 31045 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanuna göre, hasar görmüş olmakla beraber ıslahının mümkün olduğu tespit edilen yapılarda, güçlendirme kararı alınarak güçlendirme yapılabilecek.


ISLAHI MÜMKÜN YAPILARA GÜÇLENDİRME

Hasar görmüş olmakla beraber ıslahının mümkün olduğu tespit edilen yapılarda, ilave inşaat alanı ihdas edilmemek şartıyla, Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre güçlendirme kararı alınarak güçlendirme yapılabilecek.

Bu yapılarda güçlendirme izni, bu kanunda ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen şartlara ve kısıtlamalara tabi olmaksızın, güçlendirme projesine istinaden ilgili idaresi tarafından verilecek. Güçlendirilecek yapının üzerinde olduğu taşınmazın mülkiyetinin belediyeye veya Hazineye ait olması durumunda, taşınmaz satın alınmadıkça güçlendirme yapılamayacak.

Güçlendirilecek yapının üçüncü kişilere ait taşınmazlara tecavüzlü olması halinde  güçlendirme için taşınmazına tecavüzlü üçüncü şahısların muvafakati aranacak. Yapılacak güçlendirme iş ve işlemleri Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamında yapı denetim kuruluşlarının da denetimine tabi olacak.

Yapı denetim kuruluşlarından bu madde kapsamındaki denetim görevini yerine getirmedikleri tespit edilenlere de idari ve cezai müeyyideler uygulanacak.

Güçlendirme izni verilen yapıların herhangi bir sebeple yıkılmaları durumunda, bu alanlarda yeniden yapılacak yapılar için yürürlükteki plan ve mevzuat hükümleri uygulanacak.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında bulunan yapılara söz konusu hükümler uygulanmayacak.

Gecekondu Kanunu'nda yapılan değişiklikle gecekondu alanlarında  TOKİ  ile belediyeler arasındaki yetki çakışması da giderilecek.

 

İmar Kanunu resmen değişti!

Bina güçlendirme maliyeti ne kadar?