28 / 06 / 2022

İsmet İnönü Parkı'nı korumaya alan imar değişikliği onaylandı!

İsmet İnönü Parkı'nı korumaya alan imar değişikliği onaylandı!

İsmet İnönü Parkı’nı sonsuza kadar korumaya alan imar planı değişikliği İBB Meclisi’nde oy birliğiyle onaylandı...Cumhuriyetin ilanından sonra Türkiye'nin ilk başbakanı ve ikinci cumhurbaşkanı olan İsmet İnönü’nün atlı heykelinin de olduğu Maçka’daki parkı korumaya alan imar planı değişikliği teklifi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edildi. 

Beşiktaş Belediyesi'nin resmi sitesinde yer alan habere göre; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile birlikte Mayıs ayında İsmet İnönü Parkı’nda incelemeler yaparak imar planı değişikliği teklifini değerlendirmişti. 

İstanbul 3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun geçen yıl Mayıs ayında aldığı karar kapsamında İBB tarafından hazırlanan imar planı değişikliği, belediye meclisinde oy birliğiyle onaylandı. 

Söz konusu değişiklipe ilişkin hazırlanan imar komisyonu raporunda şu ifadelere yer verildi: 

"23 Aralık 2019 tarihli İBB Başkanlık oluru doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı değişikliği kapsamında; koruma alanı sınırlarında bütünlük oluşturulması amacıyla 13.09.2013 onaylı Nazım İmar Planının onama sınırları genişletilerek 684 ada 5 parseli de içine alacak şekilde revize edilmiş ve koruma alanı sınırı alınan kurul kararı doğrultusunda söz konusu parselin sınırından geçecek şekilde düzenlenmiştir."

Koruma Bölge Kurulu’nun geçen yıl aldığı kararda, söz konusu parkın bulunduğu parselin koruma sınırlarına dahil edilmediği belirtilerek şunlar kaydedilmişti: 

"684 ada 5 parselin, Dolmabahçe Sarayı, Saat Kulesi ve Bezm-i Alem Valide Sultan Camii korunma alanı sınırlarına dahil edilmediği görüldüğünden ilgili belediyesince korunma alanı sınırının 684 ada 5 parseli kapsayacak şekilde mer’i planlara işlenmesine, parselde yapılacak her türlü uygulama öncesinde kurulumuzdan izin alınmasına karar verildi."

İsmet İnönü Parkı nı korumaya alan imar değişikliği onaylandı!

Konuyla ilgili bir açıklamalarda bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, şöyle konuştu:

"İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte incelemelerde bulunduğumuz tarihi mirasımız İsmet İnönü Parkı’nı sonsuza kadar korumaya alan imar planı değişikliği İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edildi. Meclisimize ve değerli Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na teşekkürlerimi sunuyorum. Cumhuriyetimizin kurucu liderlerine, önderlerimize ve onların eserlerine ödünsüz bir şekilde sahip çıkacağız. Beşiktaş ulusal bağımsızlığa ilk adımın atıldığı bir ilçe olarak bugün de aynı kararlılıkla bağımsızlığımıza, Atatürk’e, İsmet Paşa’ya ve Cumhuriyetimizin kazanımlarına sahip çıkmaya devam edecektir."

Pendik Keltepe'nin imar planları onaylandı!