25 / 09 / 2022

Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 540 gün onarımda!

Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 540 gün onarımda!

Karayolları Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri için büyük onarım ve yapısal takviye ihalesine çıktı. İhale, 5 Eylül'de 14.30'da Ankara'da yapılacak...
5 Eylül'de 14.30'da Ankara'da gerçekleştirilecek olan ihale duyurusunda, işin süresi olarak 540 takvim günü belirlenirken, ihalenin türü, niteliği ve miktarına ilişkin bilgilerin Elektronik Kamu Alımları Platformu'nda yer alan ihale dokümanında olduğu vurgulandı.


İhaleye başvurabilmek için son 15 yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyiminin olması gerekiyor. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları Genel Müdürlüğü Sitesi, A Blok Zemin Kat, Küçük Toplantı Salonu, İsmet İnönü Bulvarı No:14 06100 Yücetepe /  Ankara  adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek.KONSORSİYUM OLARAK TEKLİF VERİLEMEYECEK

Teklifler anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecek.  İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilemeyecek.


Hürriyet

Geri Dön