İstanbul DLMRC Emlak Danışmanlığı ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

İstanbul DLMRC Emlak Danışmanlığı ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu! İstanbul DLMRC Emlak Danışmanlığı ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

İstanbul DLMRC Emlak Danışmanlığı ve Ticaret Anonim Şirketi, Ercüment Alptekin Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 50 bin TL sermaye ile 5 Kasım'da Şişli, Merkez Mahallesi, Hasat Sokak'ta kuruldu.


İstanbul DLMRC Emlak Danışmanlığı ve Ticaret Anonim Şirketi, Ercüment Alptekin Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 50 bin TL sermaye ile 5 Kasım'da Şişli, Merkez Mahallesi, Hasat Sokak'ta kuruldu. 


İstanbul DLMRC Emlak Danışmanlığı ve Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; Şirketin amaç ve konusu şunlardır: Şirketin amacı,Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında  alışveriş merkezleri,toplu konut alanları,spor kompleksleri, kültür ve sanat merkezleri , toplu yapı yönetimlerinde, toplu yapı alanları  ile müstakil ve kompleks işyerlerinde profesyonel işletmecilik,yöneticilik hizmetleri yapmak, şehir plancılığı ve kentleşmenin getirdiği her türlü konuda etüd, projelendirme, müşavirlik hizmetleri vermek, sağlıklı kentleşme konusunda yatırımları gerçekleştirmek. Şirketin faaliyet alanları ve konuları aşağıda gösterilmiştir: 1. Yöneticilik Hizmetleri: Başta toplu konut alanları olmak üzere toplu yapı yönetimi, ortak donatı alanlarında, müstakil ve kompleks işyerleri ile benzer yerlerde yönetim hizmetleri vermek, sosyal konut işletmeciliği (kafeterya, havuz, fitness, büfe vb. ) bu tür faaliyetlerle ilgili her türlü proje, müşavirlik ve organizasyon hizmetleri yapmak ve yaptırmak. 2. İşletmecilik Hizmetleri:Toplu yapı alanları,toplu yapı yönetimleri, ortak donatı alanları ve toplu işyeri gibi mekanların  bakım ve işletme talimatlarını hazırlayabilir, yönetim ve işletme anlamında Kat Mülkiyeti Kanunu ile veya yerine ikame edebilecek mevzuat ve ikincil mevzuat hazırlayabilir, ilgili mevzuat çerçevesinde getirilen mükellefiyetleri profesyonel olarak bizzat yapabilir, personel eğitimi, işletmelerin ortak donatı alanlarının (alışveriş merkezi, market, benzinlik,park, okul, cami,..) amacına uygun olarak yürütülmesinin  yapar yaptırır, ilgili konularda danışmanlık hizmeti alır ve verir 3.  Sosyal ve Kültürel Organizasyon Hizmetleri 1. Şirketin faliyet göstermiş olduğu toplu yapı yönetimi sakinlerinin gerek şehir içi ve gerekse şehirler arası turistik ve tarihi yerlerin görülmesine yönelik organizasyon hizmetleri yapmak ve yaptırmak. 2. Şirket kendi personelini veya  yönetim hizmeti verdiği toplu yapı yönetim sakinlerinin hertürlü kültürel, sosyal, sportif, eğlence, turistik gezi ve kutlama faaliyetlerini organize etmek veya üçüncü kişilere ettirmek. 4.  Eğitim Hizmetleri 1. Şirketin faaliyet gösterdiği alanlara ilişkin Personel Eğitim programları hazırlamak veya üçüncü kişilere hazırlatmak. 2. Şirketin faaliyet gösterdiği alanlarla ilgili  eğitim,  kişisel gelişim, kurumsal ve mesleki eğitim yapmak veya yaptırmak,bu eğitimlerle ilgili sertifika almak veya vermek,  danışmanlık hizmeti almak veya vermek. 5. Reklam ve Tanıtım Hizmetleri Şirketin kendi faaliyetlerini ve kurumsal kimliğini tanıtmak amacıyla gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında  hertürlü yazılı ve görsel reklam ve tanıtım; kültürel ve sosyal  faaliyetleri yapmak, organize etmek veya ettirmek.  6. Araç  Kiralama veya  Kiraya Verme Hizmetleri   Faaliyet konularına  ilişkin araç kiralama ve araç kiraya verme hizmeti yapmak veya yaptırmak. 7. Bilgisayar Bakım  Onarım ve Proğram Yazılım Hizmetleri 1. Faaliyet konularına ilişkin ihtiyaç duyulan  bilgisayar yazılım hizmeti yapmak veya üçüncü kişilere yaptırmak ve pazarlamak. 2 Faaliyet gösterdiği alanlarda kullandığı bilgisayarların tamir ve bakımını yapmak ve yaptırmak. 8. Çevre Düzenlemesi Hizmetleri 1.  Faaliyet gösterdiği toplu yapı  alanlarında park, bahçe ve çevre düzenleme hizmetleri yapmak, park ve bahçe bitkileri almak ve satmak. 2. Her türlü peyzaj hizmeti için gerekli malzeme ve ekipman ( bahçe toprağı, ilaç, ağaç fidesi, tohum, çim, gübre, alet edavat, makina vb. ) almak ve satmak. 9.Personel  Hizmet Alım Faaliyetleri 1. Faaliyet gösterdiği toplu yapı alanlarında ve toplu yapı yönetimlerinde güvenlik hizmet alımı yapmak. 2.  Faaliyet gösterdiği toplu yapı alanlarında ve toplu yapı yönetimlerinde Temizlik ve Peyzaj Hizmet alımları yapmak. 3. Faaliyet gösterdiği toplu yapı alanlarında ve toplu yapı yönetimlerinde yaptığı faaliyetleri denetleyecek Teknik ve Denetim  Hizmeti almak. 10.Müşavirlik Faaliyetleri 1. Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle toplu yapı, plazalar,marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri spor kompleksleri, mesken, ev,apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak,kiralamak, kiraya vermek, komisyonculuk yapmak, bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek.Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. 2. Faaliyet gösterdiği alanlarda müşavirlik hizmetleri almak ve vermek. 11. Güvenlik Sistemleri İşleri  1.Her türlü güvenlik sistemleri,yedek parça ve aksesuarları, Her türlü yangın algılama sistemleri, gaz algılama sistemleri, hırsızlık alarm sistemleri,kapalı devre güvenlik sistemleri, yangın söndürme sistemleri alım satımını yapmak, montaj ve bakımını yapmak, yaptırmak. 2. Güvenlik ve korumaya ilişkin tüm elektronik, optik, audiovisual, mekanik cihaz, kameralar ve monitörler almak, satmak.


İstanbul DLMRC Emlak Danışmanlığı ve Ticaret Anonim Şirketi adres: Şişli, Merkez Mahallesi, Hasat Sokak 52/1