İstanbul en hızlı büyüyen kent oldu!

İstanbul en hızlı büyüyen kent oldu!

İstanbul, “Metropoliten Kentler Araştırması”nda 150 kent arasından 1. sırada. Metropoliten Kentler Araştırması’nda İstanbul, gelir ve istihdam bakımından 150 kent arasında “en hızlı büyüyen kent” olduBrookings Metropolitan Policy Program ile London School of Economics and Political Science’ın ortak hazırladığı,  Deutsche Bank Alfred Herrhausen Society tarafından desteklenen Metropoliten Kentler Araştırması’nda İstanbul, 1993–2010 yılları arasında ulaştığı %5,5’lik gelir ve % 7,3’lük istihdam artışı ile 150 kent arasında birinci sırada yer aldı.

Metropoliten Kentler Araştırması, kişi başına düşen gayri safi katma değeri 1.000 dolar olan Haydarabat ve Kalküta’dan 70.000 bin dolar olan San Jose ve Zürih’e yayılan geniş bir yelpazede, 52 ülkenin en gelişmiş ekonomiye sahip 150 kentinin ekonomik büyüme trendleri incelenerek hazırlandı. Araştırma, 1993-2010 yılları arasında yaşanan global ekonomik krizlerin bu kentlerin ekonomik gelişmeleri üzerindeki etkilerini ele alarak, dünyanın gayri safi milli hasılasının %46’sını elinde bulunduran metropoliten kentlerin önümüzdeki yıllarda sergileyeceği ekonomi ve istihdam alanındaki büyümelerine ışık tutmayı hedefliyor.

Philipp Rode: “Araştırma sonuçları yeni bir dünya düzenine işaret ediyor.”

Metropoliten Kentler Araştırması’na göre, 2009-2010 yılları arasında en hızlı büyüyen ilk otuz kentin 29’u ABD ve Avrupa ülkeleri dışında yer alıyor. Ekonomik krizin etkilerini üzerinden atamayan ilk 30 kentin 28’i ise ABD ve Avrupa kentleri arasında bulunuyor.  Araştırmanın yazarlarından London School of Econonmics and Political Science bünyesinde bulunan Kent Çalışmaları Bölüm Başkanı Philipp Rode, kentleşmenin, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ekonomik yapılanmanın en önemli göstergelerinin başında geldiğini söylüyor. Rode araştırmanın, kentlerin ekonomik başarısı ile bulundukları ülkelerin ekonomik gelişimi arasında doğru bir orantı olduğunu ortaya koyduğuna dikkat çekiyor. Philipp Rode, Asya ve Latin Amerika ülke metropoliten kentlerinin, Avrupa ve ABD kentlerine oranla daha hızlı gelişiminin yeni bir dünya düzenine işaret ettiğini belirtiyor. Araştırmada Lima 3. Singapur ise 4. sırada yer alıyor. Avrupa’nın önemli başkentlerinden Londra ise 123. sırada Atina ise 141. sırada bulunuyor.

Konuyla ilgili basında yer alan diğer haberler

150 metropolün yıldızı İstanbul seçildi

Avrupa ve ABD’nin dev kentlerini geride bırakan İstanbul, yüzde 5.5’lik gelir, yüzde 7.3’lük istihdam artışı ile 150 kent arasında zirvede yer aldı.

ABD’de başlayan kriz, Avrupa’yı yerle bir etti, Türkiye yıldızlaştı. Türkiye’nin en büyük ekonomisine sahip ili ve gözbebeği olan İstanbul, 150 kentin zirvesinde yer aldı. Brookings Metropolitan Policy Program ile Londan School of Economics tarafından hazırlanan Metropoliten Kentler Araştırması’nda, 1993-2010 yılları arasındaki gelişme değerlendirildi. Araştırmada İstanbul, bu dönemde gerçekleştirdiği yüzde 5.5’lik gelir ve yüzde 7.3’lük istihdam artışı ile 150 kenti geride bırakarak birinci sırada yer aldı. Listenin ikinci sırasında Shenzhen, üçüncü sırasında Lima, dördüncü sırasında Singapur yer aldı. Avrupa’nın önemli kentlerinden Paris 96, Londra 123’üncü sırada yer alırken, Atina ancak 141’inci sırada yer bulabildi.

YENİ DÜNYA DÜZENİ YOLDA

Ekonomik krizin etkilerini üzerinden atamayan ilk 30 kentin 28’ini ABD ve Avrupa kentleri oluştururken, en hızlı büyüyen ilk 30 kentin 29’unun ise ABD ve Avrupa kentleri dışında yer alması dikkat çekti. Araştırmayı yapan kuruluşun Kent Çalışmaları Bölüm Başkanı Philipp Rode, ülkelerin ekonomik gelişimi ile kentlerin başarısı arasında doğru orantı olduğuna dikkat çekti ve “Asya ve Latin Amerika ülke metropoliten kentlerinin Avrupa ve ABD kentlerine oranla daha hızlı gelişmesi, yeni bir dünya düzenine işaret ediyor” dedi.
Türkiye