Çukurova Balkon

İstanbul İmar Yönetmeliği değişti!

İstanbul İmar Yönetmeliği değişti! İstanbul İmar Yönetmeliği değişti!

İBB Meclisi'nde görüşülen İstanbul İmar Yönetmeliği'nde değişiklikler yapıldı. Buna göre yeni inşa edilecek yapılarda 1+0 daire olmayacak. 


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


Dün değişen İstanbul İmar Yönetmeliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırladığı Planlı Alanlar TİP yönetmeliği doğrultusunda hazırlandı. Hürriyet Gazetesi'nden Fatma Aksu'nun haberine göre , yeni imar yönetmeliği İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde oy çokluğuyla geçti. Yeni yönetmelik, Bakanlığın onayından sonra yürürlüğe girecek. Yeni planla bir çok değişiklik getirildi. 


İstanbul İmar Yönetmeliği ile İstanbul’daki yapılarda bodrum katlar, asma kat, çatılarda düzenlemelere gidildi. Yeni yönetmeliğin en dikkat çeken yönü, eğimli arazilerde binaların üst katlarında bina cephesi ve bina derinliğinde kademe yapma şartları getirilmesi oldu. Binaların siluete olan etkisinin yumuşatılması amacıyla bundan sonraki imar uygulamalarında, kot alınan noktalara göre, eğimli arazilerde binaların üst katlarında bina hizası geri çekilerek kademeli hale gelecek. Üç kattan fazla iskan edilen katlı konut yapılarında, asansör yapma şartı getirildi. 


En küçük daire 1+1 olacak

İstanbul'da bundan sonra yapılacak yapılarda en küçük daire 1+1 olacak. Böylece 1+0 daireler yasaklanmış oldu. Ruhsatlı ve iskanlı ticari yapıların katlarında, asma katların yapılmasının önü açılacak. Ayrıca parsel büyüklükleriyle ilgili rahatlatıcı maddeler getirildi. Buna göre uygulamada karşılaşılan arsaların birleşme ve ayrışmalarından kaynaklanan sorunlar çözülecek.


Neler var?

Yeni yönetmelikle, akaryakıt istasyonlarında cephe şartı 40 metreden 30 metreye düşürüldü. 

Maliklerin anlaşamaması halinde ilgili idareye maliklere bildirim yapılarak ifraz yetkisi verildi. İfraz nedir?


Restoranlara kış bahçelerinin önü açılacak


Yeni İstanbul İmar Yönetmeliği'nde ayrıca restoran kafeterya gibi yerlerde kış bahçelerinin önü açıldı. Mevcut binalarda açık oturma yerleri yapılmak istenmesi durumunda tüm parsel maliklerinden muvafakat ve ilgili idarenin öngördüğü veya göreceği zamanda söz konusu ilavenin sökülüp kaldırılacağına dair taahhütname alınması ile Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün uygun görüşü doğrultusunda Belediyesince izin verilecek. 


Silüet ayarı

İnşa edilecek yapıların yüksekliği 60.50 netreyi geçiyorsa, İBB'den silüet yönünden uygun görüş alınacak. Otopark giriş çıkışlarına da düzenleme geirildi. Zemin zemin üstündeki inşaat alanı 10 bin metrekareyi veya toplam inşaat alanı 20 bin metrekareyi geçen yapılar için, otopark giriş çıkışlarında İBB Ulaşım Daire Başkanlığı”ndan uygun görüş alınması şartı getirildi.İBB Ulaşım Daire Başkanlğı, bununla ilgili görüş verirken parsel sahiplerinden ulaşım harcamalarına katılım İçin bedel alacak. Yasal düzenlemesi olmayan bu uygulamada, parsel sahipleri uygun görüş almak için bu bedeli ödemek zorunda.


Yeşil çatı uygulaması

Yeni inşa edilecek binalarda (kamu binaları da dahil) toplam inşaat alanı 60 bin metrekareyi aşıyorsa yeşil çatı zorunlu hale gelecek. Binalarda kent ekolojisini iyileştirmek, iklimsel klima etkisini kırmak, yağmur suyunu tutarak ani su baskınlarını azaltmak, inşaatların yeşil alan tahribini önlemek, nefes alınabilecek doğal bir ortam oluşturmak ve çatılarda ısı ve gürültü yalıtımını sağlamak amacıyla yeşil çatı sistemleri uygulanması zorunlu olacak. 

 

Toplam inşaat alanı 30 bin metrekareyi geçiyorsa binalarda teras çatı yapılmak istenmesi durumunda yeşil çatı sistemleri uygulaması yapılması şart koşulacak. 


Neler eklendi?

1-) İstanbul İmar Yönetmeliği'nin tanımlar bölümüne asansör tescil ve iskele izin belgesi, kat terası, süs havuzu ve yeşil çatı tanımı eklendi. 
2-) Yapıların estetiğinde belediyelerin etkisi, otopark uygulamaları, raylı sistem güzergahları ve köprülü geçişler başlıkları eklendi.

3-) Ayrıca, ifraz ve tevhid işlemleri, parsele ilişkin hükümler, binalara kod verilmesi ve kademe, bahçe tesfiyeleri, bodrum katlar, katlar alanı, bahçe mesafeleri, kat yükseklikleri, yapı ölçüleri, bina giriş ve rampaları, merpenler, asansörler, kapı ve pencereler, çatı ve saçaklar, kapıcı dairesi, bekçi odası, kontrol kulübeleri ve müştemilatlara ilişkin hususlar İstanbul ölçeğinde yeniden düzenlendi.

 

3 kattan daha yüksek binaya asansör şartı!