28 / 06 / 2022

İstanbul Limousine Turizm Taşımacılık Organizasyon Oto Kiralama İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

İstanbul Limousine Turizm Taşımacılık Organizasyon Oto Kiralama İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

İstanbul Limousine Turizm Taşımacılık Organizasyon Oto Kiralama İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi, Oğuzhan Duman tarafından 50 bin TL'lik sermaye ile 2 Ekim'de kuruldu.İstanbul Limousine Turizm Taşımacılık Organizasyon Oto Kiralama İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi, Oğuzhan Duman tarafından 50 bin TL'lik sermaye ile 2 Ekim'de kuruldu. 


İstanbul Limousine Turizm Taşımacılık Organizasyon Oto Kiralama İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi iş konusu; TURİZM 1-Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. 2-Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. 3-Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak. 4-Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak. 5-Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir. 6-Hava araçları ile ambulans hizmetleri vermek. 7-Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak. 8-Öğrenci ve personel taşımacılığı yapmak. 9-Şirket konusu ile ilgili işlerin alışını satışını rezervasyonunu online olarak yapabilir.Bununla ile ilgili tüm tahsilatını mail order online kredi kartı sanal pos ile yapabilir TAŞIMACILIK 1-Şirket her türlü ticaret, seyahat ve turizm konularında yurt içi ve yurt dışı deniz, hava, kara taşımacılığı kendi araçları ile yapar veya araç sahibi üçüncü kişilere yaptırır, 2-Taşımacılık ile  ilgili her türlü ihaleye girer, 3-Taşımacılıkla uğraşan şahıs ve şirketlere iştigal edebilir, 4-Yurt içinde ve yurt dışında taşımacılık ile ilgili anlaşmalar yapabilir. 5-Her türlü taşımacılık ile ilgili olarak temsilcilikler verebilir ve alabilir, 6-Taşımacılık ile ilgili olarak komisyonculuk yapabilir, 7- İşletmeye aldığı her türlü kara,deniz ve hava araçları servis arabaları ile her cins yük ve yolcu taşıyabilir ve bu araçları başkalarına kiraya verebilir ve devredebilir, 8-Her türlü kara, deniz ve hava nakil vasıtalarının, alımı, satımı, takas ve bunlara bağlı olarak yedek parçalarının alımı, satımı,ithali ve ihracı, 9-Şirketin konusu ile ilgili her türlü gayri menkulleri , menkul mallar , şirket konusu ile ilgili motorlu kara nakil vasıtaları ile makine ve tesislerin alınması, satılması, kiraya verilmesi, kiraya alınması, gayri menkuller üzerinde aracılık yapmamak kaydı ile her türlü ayni ve şahsi hakların tesis ve tecili, tasarruflarında bulunulması; 10-Şirketin lüzumlu borç ve alacaklarını , kefalet ve teminatları ile alacağı kredilerin teminatının temin için şirketin lehinde veya aleyhinde olmak üzere borç ipotekleri , alacak ipotekleri, teminat ipotekleri, kefalet ipotekleri alınması, verilmesi, her türlü teminat ve kefaletlerin verilmesi , alınması  , ticari işletme rehini akdedilmesi; 11-Şirketin konusu ile ilgili her türlü markaların , ihtira hakları ve beratlarının , ruhsatnamelerin , ustalık haklarının , ticaret unvanlarının , brövelerin alınması , satılması, kiraya alınması, kiraya verilmesi, 12-Gerek 6224 sayılı yabancı sermayeyi teşvik kanunu gerekse sonradan çıkarılan kanun hükmünde kararname, yönetmelik hükümlerine göre şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket teşkili ortak girişimlerde bulunulması mevcut ticari işletmelere iştirak edilmesi, 13-Şirket işleri için gereli taşıtları iktisap etmek , devretmek ve bunların üzerinde ayni ve şahsi tasarrufta bulunmak. 14-Konu ile ilgili taşımacılık hizmetleri yapmak, 15-Şirket konusu ile ilgili işlerin alışını satışını rezervasyonunu online olarak yapabilir.Bununla ile ilgili tüm tahsilatını mail order online kredi kartı sanal pos ile yapabilir ORGANİZASYON 1-Ulusal ve uluslar arası sanatsal organizasyonlar düzenlemek, bu alanlarda etkinliklerde bulunmak, resim, heykel, seramik, fotoğraf film, grafik, müzik ve el sanatları ile sanatsal ve bilimsel kapsamlı faaliyet ve organizasyonlar düzenlemek. 2-Her türlü tanıtım hizmetleri, halkla ilişkiler faaliyetleri, turistik tesislerde şov programları, animasyon, organizasyonlar ve eğlence programları düzenlemek, programlar sunmak. 3-Her türlü animasyon hizmeti vermek, organizasyonlar yapmak. Her nevi sağlık kuruluşu, mağaza, restoran veya ören yeri tesisleri gibi işletmelerin tanıtımını sağlayarak, komisyon anlaşmaları yapmak. Yerli ve yabancı halka arzını sağlamak veya üçüncü şahıslarca tanıtımı ve pazarlamasını sağlamak. 4-İlgili sözleşmelerde belirtilerek gerek tanıtım bedeli gerekse komisyon tespiti şeklinde sözleşmeler ile gelir sağlamak. Konusu ile ilgili danışmanlık ve destek vermek. 5-Bu faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli araç ve gereçlerin ithalat ve ihracatını yapabilir. 6-Çeşitli tiyatro, seminer, kongre, her türlü iş ve sektör gruplarının ticari eğitim, sempozyum, toplantı, sergi, açılış, kokteyl, davet, parti, kutlama, yarışma, düğün, konser, resital, açılış organize etmek ve tertiplemek, gerekli olan her türlü tanıtım ve reklam işlerini yapmak veya yaptırmak. Konusuyla ilgili olarak, kokteyl, düğün, açılış animasyon ve eğlence organizasyonlarında şirket kendi dekorasyon işlerini yapabilir. 7-Fuar standları, pano, basılı malzeme, tabela, afiş, pankart, katalog, hediyelik eşya ve promosyon ürünleri tasarımı, üretimi yapmak veya bunları fason olarak yaptırmak, nihayetinde kiralamak veya satmak, ithalat ve ihracatını yapmak. 8-Yerli veya yabancı gerçek şahıs, kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine konusu ile ilgili sekreterya, halkla ve basınla ilişkiler, reklam, iç organizasyon, eğitim, yayın ve yeni projelerin ortaya çıkarılması.