İstanbul Maltepe'de 2 milyon 200 bin TL'ye satılık apartman!

İstanbul Maltepe'de 2 milyon 200 bin TL'ye satılık apartman!

İstanbul İli Maltepe İlçesi'nde bulunan 648,00 metrekare yüzölçümüne sahip apartman İstanbul 10'uncu İcra Dairesi tarafından 27 Ocak 2015 günü saat 10:20 ile 10:30 arası ihaleye sunulacaktır.


İstanbul İli Maltepe İlçesi'nde bulunan 648,00 metrekare yüzölçümüne sahip apartman İstanbul 10'uncu İcra Dairesi tarafından 2 milyon 200 bin TL'ye satışa çıkarılıyor.


Bahse konu olan taşınmazın ihalesi açık arttırma usulüyle yapılacaktır. Anadolu Adalet Sarayı mezat salonunda satışa çıkarılacak taşınmaz 4 kattan oluşmaktadır. 


Taşınmazın özellikleri içerisinde; B blok, zemin kat, 11 nolu asma katlı dükkan nitelikli bağımsız bölümün tamamından oluşmaktadır. Dükkan içi dekorasyonu kasap dükkanı olarak dekore edilmiştir. 


İhale İlanı


Taşınmazın Özellikleri; İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Atatürk Caddesi, 265 Ada No, 159 Parsel Bağlarbaşı Mahallesi Mevkii'nde bulunan  B blok, zemin kat, 11 nolu asma katlı dükkanın tamamı satışa konudur.


Kıymeti: 2.200.000,00

1. Satış Günü: 27/01/2015 günü 10:20 ile 10:30 arası,

2. Satış Günü: 24/02/2015 günü 10:20 ile 10:30 arası.


Satış şartları:1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi KDV 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.(Vergi, Harç oran ve cinslerinde yasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayıacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/114 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 13/11/2014

İlanın tam metni için tıklayın