İstanbul Site Yönetim Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

İstanbul Site Yönetim Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi kuruldu! İstanbul Site Yönetim Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

İstanbul Site Yönetim Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi bugün Beylikdüzü'nde 50 bin TL sermaye bedeli ile Melehat Kaya tarafından kuruldu.İstanbul Site Yönetim Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi bugün Beylikdüzü'nde 50 bin TL sermaye bedeli ile Melehat Kaya tarafından kuruldu.

İstanbul Site Yönetim Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi konusu:
- Toplu Konut alanlarında, sitelerde, apartmanlarda, alış veriş merkezlerinde, residencelerde, plazalarda, iş merkezlerinde, her türlü konut ve ticaret merkezlerinde profesyonel yöneticilik, işletmecilik hizmetlerini Kat Mülkiyet Kanunu ile veya yerine ikame edebilecek mevzuatla getirebilecek mükellefiyetleri profesyonel olarak yapmak. Bu tür faaliyetlerle ilgili olarak her türlü proje, işletme projesi, bütçe, yönetim planı, müşavirlik, organizasyon ile icrai işlemlerini yapmak. Bu konularla ilgili olarak personel eğitimi sağlamak, yönetim danışmanlığı, konut ve işyerleri için alım-satım veya kiralama danışmanlığı yapmak. İşletmelerin, ortak donatı alanlarının (alışveriş merkezi, market, benzinlik, park, okul, cami, vb.) sağlıklı ve verimli olarak amacına uygun kullanımının sağlanması için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak ve gerektiğinde bunları taahhüt etmek. Söz konusu mekanların geçici ve kesin kabullerini yapmak, konut ve işyeri teslim işlemlerini yapmak, bakım ve işletme talimatlarını hazırlamak, ortak alanların kiralanması işlemlerini yapmak. -Söz konusu mekanlar ile yurt içinde ve yurt dışındaki tüm özel, resmi ve yarı resmi kuruluşların, belediyelerin, fabrikaların, resmi ve özel hastanelerin, okulların, otellerin; a) Her türlü personel ihtiyacını karşılamak. b) Temizlik hizmetlerini gerek kapıcılık esasına gerekse temizlik elemanı esasına dayalı olarak yürütmek, bu amaçla personel istihdam etmek. Taahhütlerinde bulunmak, ihalelerine, artırma ve eksiltmelerine katılmak. c) Her türlü günlük ihtiyaç olan çamaşır temizliği, kuru temizleme, araç temizliği, ütü, daire temizliği, çilingir gibi hizmetleri yürütmek, bu amaçla personel istihdam etmek. Taahhütlerinde bulunmak, ihalelerine, artırma ve eksiltmelerine katılmak. Bu hizmetlerle ilgili tesisler kurmak. d) Teknik bakım ve onarım (elektrik, su, doğalgaz, yangın, kalorifer, asansör, ısıtma, soğutma, klima tesisatları vb.) hizmetlerini yürütmek, bu amaçla personel istihdam etmek. Taahhütlerinde bulunmak, ihalelerine, artırma ve eksiltmelerine katılmak. e) Bahçe düzenlemesi, peyzaj vb. işlerini yürütmek, bu amaçla personel istihdam etmek. Taahhütlerinde bulunmak, ihalelerine, artırma ve eksiltmelerine katılmak. f) Güvenliğini, güvenlik şirketlerinden eleman temin etmek suretiyle yürütmek. Taahhütlerinde bulunmak, ihalelerine, artırma ve eksiltmelerine katılmak. g) Her türlü iç mekan ve dış çevre temizliği ile cadde, sokak temizliği, çöp toplama hizmetlerini yapmak, çöp imha ve arıtma-ayıklama tesisleri kurmak, her türlü temizlik malzemelerinin, makinelerinin montajı, tamir ve bakımını, alım ve satımını, ithal ve ihracatını yapmak. Taahhütlerinde bulunmak, ihalelerine, artırma ve eksiltmelerine katılmak. h) Haşere, sürüngen ve kemirgen kontrolünü ve ilaçlamasını yapmak. Haşere ilaçlamasında kullanılan ilaçların, makine ve ekipmanların alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. Taahhütlerinde bulunmak, ihalelerine, artırma ve eksiltmelerine katılmak. i) Her türlü peyzaj alanlarının, yeşil alanlarının yapım, bakım ve korumalarını yapmak. Bu konuda ihtiyaç olan alet, makine, bitki, çim vb. üretimini, alım satımını, ithal ve ihracını yapmak. Taahhütlerinde bulunmak, ihalelerine, artırma ve eksiltmelerine katılmak. j) Giydikleri ve giydirdikleri tanıtıcı özel kıyafetlerle karışılmaksızın genel ve özel kolluk görev sahasına girmeksizin çalıştırılan kişilere her ne suretle olursa olsun tabanca, job, kelepçe vs. taşıtmaksızın gözetim, denetim ve kontrollük hizmetlerini yapmak. k) İş yasasının ilgili madde hükümleri gereğince değerlendirilmesi gereken İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili olarak İş Güvenliği Uzmanlığı hizmetini vermek, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili her türlü eğitim, danışmanlık, müşavirlik, proje, denetim, sertifikalandırma, risk analizi, ölçümleme ve raporlama hizmetlerini vermek. Taahhütlerinde bulunmak, ihalelerine, artırma ve eksiltmelerine katılmak. l) Süs havuzları ile açık ve kapalı yüzme havuzlarının, hamam, sauna, fin hamamı, buhar odası gibi her türlü tesislerinin her türlü bakımlarının yapılmasını sağlamak. Buralarda bulunan her türlü sosyal tesisin işletmesini yürütmek. Bu işlerle ilgili olarak personel istihdam etmek, Taahhütlerinde bulunmak, ihalelerine, artırma ve eksiltmelerine katılmak. m) Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına, alımı, satımı, pazarlaması ile iştigal etmek, n) Komisyon mukabilinde her nevi gayrimenkul alımı, satımı, pazarlaması ile iştigal etmek, B. YÖNETİM VE DANIŞMANLIK -Yurtiçinde ve yurtdışında 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümleri dışında kişilerin finans, ekonomi,ticari, mali ve idari tüm alanlarda yönetim ve finans danışmanlığı yapmak kaydıyla, Her türlü danışmanlık ve yönetim ve denetim hizmeti vermek ve tüm bu alanlarda iştigal eden kamu, yerli ve yabancı özel sektör kuruluş ve şirketlerinin danışmanlığını yapmak. kurum performansını arttırıcı organizasyonel gelişim, değişim yönetimi, yöneticilik ve liderlik becerilerini geliştirme, müşteri odaklı, yüksek performanslı kurum kültürü yaratma, satış etkinliği sağlama, alanlarında danışmanlık, araştırma, ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Yakuplu Mah. Hürriyet Blv. Skyport Sit. No.1/64 BEYLİKDÜZÜ