İstanbul ve Ankara'nın imar rantından faydalanıldı!

İstanbul ve Ankara'nın imar rantından faydalanıldı! İstanbul ve Ankara'nın imar rantından faydalanıldı!

Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi şehir plancısı Doç. Dr. Zafer Şahin değerlendirmelerde bulundu. Şahin açıklamasında, ''FETÖ’yü imar rantı palazlandırdı'' dedi.Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi şehir plancısı Doç. Dr. Zafer Şahin’in darbe girişiminin ardından tespitleri hayli çarpıcı “FETÖ’yü imar rantı palazlandırdı” diyen Şahin’in değerlendirmeleri şöyle:


- Son 15 yılda bu örgütün Türkiye içindeki kalkınmasının temel dinamiklerinden

birisi imar plan değişiklikleri ve inşaat sektörü.


- İstanbul ve Ankara’daki kentsel ranttan büyük pay aldılar.


- Büyükşehirlerde yapılan imar planı değişiklikleriyle oluşturulan rantın belli

gruplara aktarıldığı, bu grupların bir kısmının çoğunlukla belli cemaatlere mensup

olduğu kuşkusunu hep ifade ettik.- Elde edilen rantın bir kısmının bu cemaatlere ait okul, yurt ve diğer tesislerin yapımında kullanılacağı söylemi bu rant dağıtım mekanizmasının meşruiyetini

oluşturdu.


- Bu kaynaklar öncelikle FETÖ’nün etki alanını genişletmek için kullanıldığı görülüyor. Oluşturulan kollamacı ve kayırmacı ağın piyasa aktörlerine sağladığı ayrıcalıkların farkına varan küçük sermayedarların önemlice bir kısmı bu ayrıcalıklara ortak olabilmek için ağa dahil oldular.


- İmar rantıyla palazlanan tek yapı FETÖ değil. Değişik cemaat yapıları, imar planı değişiklikleri ile yaratılan bu ranttan bir şekilde yararlandı. Denetim dışı ve kayıtsız sermaye birikim sürecinin serseri mayın etkisinin sadece kentleri ve ekonomiyi değil, günün birinde hepimizin yaşamını tehdit edebileceğini unutmamalıyız.Deniz GÜREL/Hürriyet Ankara