İstanbul'un yeni planında 3. köprü gizleniyor

İstanbul'un yeni planında 3. köprü gizleniyorİstanbul Büşükşehir Belediye Meclisi'nde 13 Şubat'ta oy çokluğu ile kabul edilen 1/100 binlik İstanbul İl Çevre Düzeni Planı'na tepkiler sürüyor.


Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne bağlı (TMMOB) 10 meslek odasının temsilcilerine göre İÇDP İstanbul'u tahrip edecek. TMMOB'ye göre İÇDP kapsamında üçüncü köprü gibi projelere yer verilmiyor ve olası tepkiler seçimler öncesinde engelleniyor.
İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Cemal Gökçe de Ulaşım Master Planı'nda 3. Köprü ve bağlantı yollarının bulunduğunu belirterek "Aynı şekilde ikinci tüp geçiş projesi de İÇDP'de yer almıyor. Belediye üçüncü köprüye yer vermeme nedenini hemen açıklamak zorunda. Planı yapanlar hedef şaşırtıyor. Kamuoyunun tepkisini önlemek ve ilgili çevrelerin itirazlarını engellemek için ikinci tüp geçiş ve üçüncü köprünün planda gizleniyor" açıklamasını yaptı.
İÇDP kapsamında Kartal, Zeyport, Haydarpaşa ve benzeri birçok kentsel dönüşüm projesi yer alıyor. Ataşehir'in batı yakasının "1. Derece Ticaret ve Konut Merkezine" dönüştürülmesi planlanıyor. Ümraniye'de ticaret ve hizmet alt merkezi oluşturulacak. Batı yakasında kentin kuzeyinde iki baraj havzası arasında "Kentsel ve Bölgesel Donatı Alanı" hayata geçirilecek. Kentin genel olarak kuzeyine yayığlan orman alanları da pek çok başka proje ile talan edilecek.
Silivri'de "Tarımsal Niteliği Korunacak Alan" üzerinde İstanbul için 3. bir havalimanı yapılacak. Küçükçekmece içme suyu havzası olmaktan çıkarılacak.

Referans