İşte 2014'ün en çok gayrimenkul vergisi ödeyenleri!

İşte 2014'ün en çok gayrimenkul vergisi ödeyenleri! İşte 2014'ün en çok gayrimenkul vergisi ödeyenleri!

Tam liste de 55 kişi adını ve ödediği verginin açıklanmasını istemedi. İsmini açıklayan ilk kişi altıncı sıradaki Burhan Aras oldu. Aras'a 2 milyon 215 bin TL vergi tahakkuk etti.
Tam liste de 55 kişi adını ve ödediği verginin açıklanmasını istemedi. İsmini açıklayan ilk kişi altıncı sıradaki Burhan Aras oldu.  Aras'a 2 milyon 215 bin TL vergi tahakkuk etti.


Son sırada ise 625 bin TL tahakkuk ile Mahmut Şahin yer aldı. Listede dikkat çeken bir başka ayrıntı ise SİNPAŞ GYO İcra Kurulu Başkanlığı'ndna ayrılan ve EYG Gayrimenkul şirketini kuran Ömer Faruk Çelik oldu.


Türkiye genelinde 2014 vergilendirme dönemi yıllık gelir vergisi beyanlarına ilişkin olarak 2015 yılı Mart ayında 1 milyon 856 bin 862 mükellef tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi,   1 milyon 336 bin 766 mükellef tarafından da gayrimenkul sermaye iradına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmiştir.


Verilen beyannamelerden yıllık gelir vergisi beyannamesi ile 35 milyar 464 milyon 997 bin TL matrah beyan edilmiş ve bu tutar üzerinden 9 milyar 559 milyon 161 bin TL gelir vergisi tahakkuk ettirilmiştir.  Aynı dönemde verilen gayrimenkul sermaye iradına ilişkin gelir vergisi beyannamelerinde ise 16 milyar 299 milyon 836 bin TL matrah ve bu tutar üzerinden de 3 milyar 923 milyon 483 bin TL gelir vergisi tahakkuk ettirilmiştir.


Türkiye genelinde 2014 vergilendirme dönemi için yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilen matrah toplamında bir önceki döneme göre %12,2, tahakkuk eden gelir vergisi toplamında ise  %14 oranında artış meydana gelmiştir. Gayrimenkul sermaye iradı beyanlarındaki artışlar ise sırası ile matrahta %17,7 ve vergide  % 19 olarak gerçekleşmiştir.


Türkiye genelinde 2014 vergilendirme dönemi için beyanda bulunan her bir mükellef ortalama 19 bin 99 TL matrah beyanında bulunmuş, beyan olunan bu matrahlar üzerinden ise her bir mükellef için ortalama 5 bin 148 TL yıllık gelir vergisi tahakkuk ettirilmiştir.


Gayrimenkul sermaye iradı mükellef beyannamelerinde ise 2014 vergilendirme dönemi için her bir mükellef ortalama 12 bin 193 TL matrah beyan etmiş, bu matrahlar üzerinden ortalama 2 bin 935 TL gelir vergisi tahakkuk ettirilmiştir.


2014 vergilendirme dönemi verilerine göre üç büyük ilimizde; yıllık gelir vergisi beyanında bulunan mükellef sayısı, beyan olunan matrah tutarları ve tahakkuk eden vergi tutarları ile bir önceki yıla göre artış oranları aşağıdaki Tablo 1’de; gayrimenkul sermaye iradı yıllık gelir vergisi beyanında bulunan mükellef sayısı, beyan olunan matrah tutarları ve tahakkuk eden vergi tutarları ile bir önceki yıla göre artış oranları da Tablo 2’ de ayrı ayrı belirtilmiştir.    

2014 vergilendirme dönemi Yıllık Gelir Vergisi beyanlarına göre beyanname veren mükellef sayısı, beyan olunan matrah ve tahakkuk eden vergi oranlarına göre üç büyük ilin Türkiye geneli içindeki payları şöyledir;
2014 vergilendirme dönemi Gayrimenkul Sermaye İradı Yıllık Gelir Vergisinde ise, beyanname veren mükellef sayısı, matrah ve tahakkuk eden vergi oranlarına göre  üç büyük ilin Türkiye geneli içindeki  payları  şöyledir;

Tam liste için tıklayın


Şarık Tara vergi rekortmeni oldu!


Ziraat Bankası kurumlar vergisi rekortmeni oldu!