İzmir Aliağa'da 9 milyon TL'ye icradan satılık benzin istasyonu!

İzmir Aliağa'da 9 milyon TL'ye icradan satılık benzin istasyonu!İzmir İli, Aliağa İlçesi, Helvacı Köyü'nde yer alan benzin istasyonu vasıflı gayrimenkul icradan satışa çıkarılıyor. Satışa konu olan gayrimenkul için ilk ihale tarihi 29 Ağustos 2018 olarak belirlendi.


İzmir İli, Aliağa İlçesi, Helvacı Köyü'nde yer alan benzin istasyonu vasıflı gayrimenkul 9 milyon 68 bin TL bedel ile icradan satışa sunuldu.

Özellikleri : İzmir İl, Aliağa İlçe, 309 Ada, 1 Parsel, HELVACI KÖYÜ Mahalle/Köy, taşınmaz üçgen şeklinde ve 10766.00 metrekare yüzölçümlü ve tarla vasfında olmasına karşın üzerinde benzin istasyonu ve eklentileri mevcuttur. Taşınmaz kuzey ve doğu cephesinde  İzmir  Çanakkale karayolu, güney cephesinde aynı ada 2 ve ötesi 263 Ada 3 nolu parsel ve batı cephesinde 3157 ve 5393 nolu parseller bulunmaktadır. Taşınmaz yaklaşık olarak Hükümet Konağı ve Adliye 10397 metre, Belediye ve ilçe Merkezine 10108 metre, İzban Durağına 4880 metre, Barbaros Hayrettin Paşa Mahalle merkezine 3800 metre, Sanayi Alanlarına 4000 metre ve Aliağa Devlet Hastanesine 8550 metre mesafededir.Taşınmaz değeri ile ilgili olarak, kıymet takdiri yapılan tarih itibari ile yakın çevrede (Helvacı) piyasa araştırması yapılmıştır. Yapılan bu araştırma ile elde edilen bilgiler, satışa konu taşınmazın geometrik şekli, imar durumu, tadilat durumu, konumu, kamu, sosyal ve kültürel hizmetlerden faydalanma durumu, ulaşım, bölgenin sosyal ve ekonomik durumu, satış kabiliyeti, gayrimenkul piyasasındaki güncel ekonomik verilerin irdelenmesi, arz ve talep durumu, güvenlik ve taşınmaz üzerinde sabit yapıların değeri ile birlikte taşınmazın değerine etki eden lehte ve aleyhteki durumlar karşılaştırılarak elde edilen veriler uyumlaştırılmıştır. 309 Ada 1 nolu parselin zemin değeri ve üzerindeki yapı, ağaç ve tesislerle birlikte değer hesabı aşağıdaki tablolarda ayrıntılı olarak sunulmuştur.

Kıymeti : 9.068.049,92 TL
1. Satış Günü : 29/08/2018 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 27/09/2018 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : ALİAĞA ADLİYESİ 1.KAT TOPLANTI SALONU ALİAĞA/İZMİR

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-İİK Madde 127.- (Değişik: 9/11/1988 – 3494/18 md.) İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan alakadarlarının tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetedeki satış ilanı tebligat yerine geçer.

6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/918 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.04/07/2018