İzmir Balçova'da 5.1 milyon TL'den satılık arsa!

İzmir Balçova'da 5.1 milyon TL'den satılık arsa! İzmir Balçova'da 5.1 milyon TL'den satılık arsa!

İzmir Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu, İzmir ili Balçova ilçesi Balçova mahallesindeki arsayı 5 milyon 195 bin 200 TL'den satışa çıkardı. Satış, 15 Haziran 2012 Cuma günü 14:00-14:10 saatleri arasında yapılacakVerilen ilan şöyle;

İZMİR 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN 

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

 

DOSYA NO: 2011/11 satış Mahkemece satışına karar verilen ve İ.İ.K. hükümlerine göre satışı yapılacak olan taşınmaz; İzmir ili, Balçova ilçesi, Balgova mah. Ada no: 1388 parsel no: 14'de tapuda kayıtlı 2.604.0 m2 miktarlı arsa vasfında olan gayrimenkuldur. Gayrimenkul Kasırga Sokak ile Çağdaş sokağın kesişiminde her iki sokağa cepheli Balçova  İzmir  adresindedir. Bilirkişi raporunda taşınmazın İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin kuzeyinde Balçova Niyazi Uğur Camii’nin güneyinde yer alan boş arsa . olduğu belirtilmiştir. İMAR DURUMU: Y koşullu; maks. kat adedi: 10 kat Hmax: 30.80 m imar hakkına sahip olduğu ön bahçe mesafesi 10.00 m. yan bahçe mesafesi; 10.00 m, arka bahçe mesafesi: 10.0 m. olduğu belirtilmiştir. ' (Y Koşulu; Onama sınırları içinde imar kanunun 18. maddesi yapılmadan imar uygulaması yapılamaz, 18 madde uygulamasından sonra % 35’den fazlası kamu eline geçmesi gereken yerler kamu eline geçmeden inşaat i izni verilemeyeceği minimum parsel büyüklükleri 2500 m den küçük olamaz, Y koşulu olan konut adasında uygulama sınırı içinde ; yer alan parsellerin kadastral tapu miktarı üzerinden, 70’i kadar inşaat emsali verileceği, yapı yaklaşma sınırları içinde 10 bloktan i fazla bina yapılamaz, yapı yüksekliği inşaat alanı aynı kalmak şartı ile H MAX 30,80, m | (maksimum 10 kat) ve kitle tabanı MAX=750 m2’yi geçemez. Bloklar arası mesafe minimum 20 m’dir. Kitle yerleşimi ve otopark düzenlemesinde belediye yetkilidir. Zemin katlar günlük ticaret aktivitesi olarak planlanabalir. Park alanındaki yerlerin kamu eline geçmemesi halinde verilecek olan inşaat emsali i imar parselinin % 70’i kadardır. Her parsel 1 inşaat ruhsatı öncesi zemin etüdü (Jeolojik | ve/veya jeofizik jeoteknik sondajlı raporu) yaptırması mecburidir.) Tapu kaydında beyanlar hanesinde TEK LEHİNE 227.00 m2’lik irtifak hakkı şerhi mevcut olup bu şerhle yükümlü olarak ihale edilecektir. Tapu kaydında muhdesat bilgilerinde 34 : Zeytin ağacı Kemal’e, 5 zeytin ağacı İsmail kı- | zı Emine’ye, 3 zeytin ağacı köy cami vakfına aittir, 2 zeytin ağacı Haşan oğlu Ahmet’e, 2 zeytin ağacı köy cami vasfına aittir. 1 zeytin ağacı Haşan oğlu İsmail’e, 4 zeytin ağacı Ab-dullah oğlu Mustafa’ya aittir, 2 zeytin ağacı İsmail Karakızlı’ya aittir, 5 zeytin ağacı Ali oğ-lu Mehmet’e aittir şerhi mevcut olup taşınmaz bu şerhle yükümlü olarak ihale edilecektir. Mehmet Emin Şahin hissesinin İNTİFA HAKKI RAHMİ ŞAHİN’e aittir. Mehmet Emin Şahin’in 286/2716 hissesinin 32/2716 hissesinden intifası HANDE MARALIGİL’e aittir, Şerhleri mevcut olup taşınmaz İNTİFA HAKKI ŞERHLERİ İLE YÜKÜMLÜ OLARAK İHALE EDİLECEKTİR. Talip Şengül’ün 725/2604 hissesinin 25/2604 hissesinin İNTİFA HAKKI ELİF KAYCE’ye aittir şerhi mevcut olup intifa hakkı be¬del üzerinden devam edecektir. İMAR DURUMU; 16/02/2009 tarih ve 347 sayılı teknik komisyon kararına istinaden şuyulanacak ada dahilinde kalmakta olup 3194 sayılı imar kanunun 18. maddesine tabi olduğu belirtilmiştir. MUHAMMEN BEDELİ: 5.195.200,00 TL’dir. SATIŞ ŞARTLARI: TAŞINMAZIN İHALESİ ; İZMİR ÜÇÜNCÜ SULH HUKUK MAHKEMESİ KALEMİNDE YAPILACAKTIR. Taşınmazın 1. ihalesi: 15/06/2012 günü saat: 14.00-14.10 arasındadır. Birinci artırımda taşınmaz masrafları ile birlikte muhammen bedelin % 60’ını bulmaz veya alıcısı çıkmaz ise taşınmazın aynı yer ve saatte 10 gün sonra ikinci ihalesi yapılacaktır. Taşınmazın 2. ihalesi: 25/06/2012 günü saat: 14.00-14.10 arasındadır. ikinci artırımda taşınmaz masrafları ile birlikte muhammen bedelinin % 40’ının altında satılmayacaktır. Satışa girenler % 20 nakdi teminatlarını Vakıfbank Adliye Şubesine yatırmak zorundadır. Bakiye satış bedelinden başkaca damga resmi, alım harcı, KDV alıcıya aittir. Satışa girenler şartnameyi okumuş ve kapsamını aynen kabul etmiş sayılırlar, şartnamesi ilan tarihinden itibaren herkese açık olup daha fazla bilgi almak isteyenlerin Mahkememiz Satış memurluğuna başvurmaları ilan olunur. www.bik.gov.tr B: 28665   İlan için tıklayın!