15 / 08 / 2022

İzmir Bayraklı'da 67 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

İzmir Bayraklı'da 67 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

T.C. İzmir 5. İcra Dairesi, İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Salhane Mahallesi, 2391 ada 40 parselde yer alan gayrimenkulü 66 milyon 980 bin 625 TL'ye satıyor...T.C.  İzmir  5. İcra Dairesi tarafından, İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Salhane Mahallesi, 2391 ada 40 parselde yer alan gayrimenkul 66 milyon 980 bin 625 TL'ye satışa sunuldu. Gayrimenkulün satış ihalesi 4 Mayıs tarihinde saat 16:20'de gerçekleştirilecek.

İlan metni:

T.C. İZMİR 5. İCRA DAİRESİ 2005/3709 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : TAPU KAYDI :İzmir ili, Bayraklı İlçesi, Salhane Mahallesi 2391 ada 40 parselde yer almaktadır. Tapu kaydında tarla ve zeytinlik vasfındadır. Taşınmazın tamamı tapu kaydına göre 15.780 m2 dir. İmar planına göre Kaks:1,00 yapılaşma koşullu, Resmi Tesis Alanına yola, yeşil alana ve meydan düzenlemesine isabet etmekte olup, İmar Kanunu?nun 13. Maddesine tabidir. 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planında belirtilen yol, yeşil alan ve meydan düzenlemesi sonucu oluşacak Kaks:1,00 yapılaşma koşullu Resmi Tesis Alanı ilgili belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nce tespit edilen imar hattına göre 6.453,10 m2 olarak belirlenmiştir. Taşınmaz merkezi konumda yer alan Manas Bulvarı ile Haydar Aliyev Caddesi keşişim noktasında trafiği yoğun, görülebilirliği yüksek, ticaret ve konut olarak tercih edilen bölgededir. İmar durumu, ulaşım, yol, belediye hizmetlerinden tam yararlanan konumda yer almaktadır. Yapılan tespitte taşınmaz üzerinde açık hava düğün tesislerinin yer aldığı ve bu tesislerin ihtiyaçları gereği parsel üzerinde ruhsatsız prefabrik/kargir yapılar bulunduğu görülmüştür. Ayrıcabahsi geçen düğün salonları için peyzaj düzenlemesi yapılmış olup ekonomik değeri olan zirai unsurların yer aldığı tespit edilmiştir. Bina / Zirai ve muhtesat: Elit Garden ( 43 m2 oturum alanlı prefabrik, 73,00m2 oturum alanlı prefabrik, 46,00m2 oturum alanlı tek katlı kargir bina, zirai ve muhtesatlar )166.445,40TL ; Green Garden (45,00 m2 oturum alanlı 2 katlı ahşap, 20,00 oturum alanlı tek katlı kargir bina, zirai ve muhtesatlar) 74.377,00TL; Bizim Bahçe ( 455 m2 oturum alan tek katlı taş bina, 50,00m2 oturum alanlı tek katlı kargir bina, zirai ve muhtesatı) 461.403,00TL, düğün salonu olarak işletilen bölümler dışında kalan boşalan üzerinde yer alan zirai ve muhtesatlar değeri de 2.400,00 TL olarak tespit edilmiştir. Buna göre yapıların toplam muhtesat değeri 459.075,40TL Zirai unsurların toplam değeri 245.550,00 TL Arsa değeri 66.276.000,00 TL olmak üzere Taşınmazın Toplam Değeri: 66.980.625,40 TL olarak tespit edilmiştir.
Adresi : Salhane ve Adalet Mahallesi, 1594/1 Sk. No:37 Bayraklı/ İzmir.
Yüzölçümü : 15.780 m2
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 66.980.625,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 04/05/2021 günü 16:20 - 16:25 arası
2. Satış Günü : 08/06/2021 günü 16:20 - 16:25 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - İzmir Adliyesi G Blok Zemin Kat 9 Nolu Müzayede Salonu BAYRAKLI / İZMİR

İzmir Bayraklı da 67 milyon TL ye icradan satılık gayrimenkul!

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2005/3709 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.