İzmir Bornova Çayı köprüye kavuşuyor

İzmir Bornova Çayı köprüye kavuşuyorİzmir Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı Yapım İhaleleri Şube Müdürlüğü, Bornova Çayı üzerine köprü yaptıracak


Toplam 294 metre kare köprü yapımı işinin ihalesi, 2 Şubat 2010 tarihinde saat 10.00'da "açık ihale usulü" ile  İzmir  Büyükşehir Belediye Başkanlığında yapılacak.

Yer tesliminden itibaren 120 günlük süreyi kapsayacak olan işin ihalesine sadece yerli firmalar katılabilecek. Bornova Çayı üzerine köprü, yapım işi ihalelerinde şartname bağlı bulundukları müdürlüklerden bedeli mukabili satın alınabilecek.

Şartnameye göre hazırlanacak olan teklif mektupları belirtilen ihale tarihlerinde ihale saatine kadar komisyona verilecek. Söz konusu ihalelerde istekliler teklif ettikleri bedelin yüzde 3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecek.

AA