16 / 08 / 2022

İzmir Çiğli'de 19 milyon TL'ye satılık arsa!

İzmir Çiğli'de 19 milyon TL'ye satılık arsa!

Karşıyaka Satış Memurluğu İzmir Çiğli'de yer alan arsayı 19 milyon 40 bin TL bedelle satışa çıkardı.Karşıyaka Satış Memurluğu  İzmir  Çiğli'de yer alan arsayı satışa çıkardı. Arsanın satış bedeli 19 milyon 40 bin TL olarak belirlendi.

T.C.
KARŞIYAKA
1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2021/18 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Taşınmazın Özellikleri : İzmir ili Çiğli ilçesi Küçükçiğli mahallesi 22704 ada 1 parsel üzerinde herhangi bir muhtesat bulunmamaktadır. Boş arsa vasfındadır. Belediyenin tüm alt ve üst yapı hizmetlerinden istifadelidir. Çevresinde ruhsatlı ve ruhsatsız binalar bulunmaktadır. Taşınmaz Anadolu Caddesine, caddeye cepheli işyerlerine pazar yerine,. 80.Yıl ilköğretim okuluna yakın konumdadır. Taşınmaz izban istasyonuna 800 mt. Çiğli ilçe merkezine 1,6 km. Yaklaşık mesafededir.
Adresi : Küçük Çiğli Mahallesi 8718/1 Sokak No. 1 Çiğli / İZMİR
Yüzölçümü : 2.720,09 m2
İmar Durumu :Çiğli-Küçük Çığlı mahallesinde ve tapunun 2/K-4B pafta 22704 ada İ nolu parselinde kayıtlı bulunan taşınmaz02/04/1998 tarihli onama tarihli K.Çiğli Revizyon İmar planında Ayrık nizam yençok 8 kat gabarili K.A.T. (Katlar Alanı Toplamı ) = 9972m2 koşullu konut alanına isabet ettiği tespit edilmiştir.
Kıymeti : 19.040.630,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 6306 sayılı kanun gereğince riskli yapıdır.
1. Satış Günü : 24/12/2021 günü 15:00 - 15:10 arası
2. Satış Günü : 24/01/2022 günü 15:00 - 15:10 arası
Satış Yeri : Karşıyaka3.Suilh Hukuk Mahkemesi duruşma salonu
Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

İzmir Çiğli de 19 milyon TL ye satılık arsa!

2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında ( 3.808.126,00)TL.pey akçesi teminatı ihale başlama saatine kadar.T.Vakıflar Bankası Karşıyaka Şubesine yatırıp dekontunu ibraz etmeleri veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Elektronik ortamda teklif vererek arttırmaya katılacakların teminatlarını T.Vakıflar Bankası Karşıyaka şubesindeki memurluğumuzun TR 64 000 15001 5800 7300 6029 10 numaralı hesaba yatırmaları gerekmektedir. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/18 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.16/11/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.