İzmir Gaziemir'de 1.3 milyon TL'ye satılık 4 katlı bina!

İzmir Gaziemir'de 1.3 milyon TL'ye satılık 4 katlı bina!

İzmir 8. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu, İzmir ili Gaziemir ilçesi Atıfbey mahallesindeki 4 katlı binayı 1 milyon 375 bin 520 TL'den satışa çıkardı. Satış, 15 Haziran 2012


 

Verilen ilan şöyle;   İZMİR 8. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN DOSYA NO: 2012/2 Satış GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI   Mahkemece satış sureti ile satılarak ortaklığın giderilmesine karar verilen ve satışı İcra İflas Kanunu hükümlerine göre yapılacak olan gayrimenkulün: İzmir Gaziemir ilçesi Atıfbey mahallesi 2022 ada 4 parselde kayıtlı olan 339,00 m.2 yüzölçümlü 2 adet avlulu kargir ev niteliğindeki taşınmazın; üzerinde 4 katlı bina olduğu, zemin katının işyeri nitelikli dükkan olarak kullanıldığı ve brüt alanının 60 m2.oiduğu,l.ve 2.katm mesken olarak kullanıldığı ve 68 ‘er m,2 olduğu,3.katın ön cephesi açık teras arka cephesi kapatılmış teras mesken olarak kullanıldığı ve brüt alanının takribi 28 m2.açık 40 m2.tam ve kısmen kapalı alan olmak üzere 68 m2.miktaruıda olduğu,çevrede bu yönde inkişafın gelişerek bölgenin ticari bir alana dönüştüğiLyolun da kapatılarak sevgi yoluna dönüşmüş oldağu.hava yolu kara yolu ve tren yolu ulaşımı açısından merkezi bir konumda olduğu,Ege Serbest Bölgesine alışveriş merkezlerine kamu kurum ve kurumlar» yakın olduğu,hatta bunların merkezinde yer aldığı gözlenmiştir. Taşınmazın tapu kaydmda;beyan ve şerhler bölümünde; Kuyu 5 parsele müşterektir,Şabanoğlu Hamdi ve Esat’ın işgalindedir,bir mukavele vukuunda aile efradı aranacakta beyanı bulunmaktadır. Muhdesat Bilgilerinde D ile gösterilen ev 145 ada 3 parsel malikine aittir,E ile gösterilen ev 145 ada 4 parsel malikine aittir,üzerindeki ev Kızılay tarafından yapılarak Emine Çilek,Hasan Çilek,Mustafa Er’e verilmiştir bilgisi bulunmaktadır. Tapu kaydında aynca Maliye Hâzinesinin Dilaver Pözüt hissesi üzerinde ipotek şerhi bulunmaktadır, İMAR DURUMU:  İzmir  Gaziemir Belediyesi Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05.01.2012 tarihli yazısına göre;taşmmazm ticaret bölgesi içinde kaldığı üst katlarda konut yolabileceği,yol ve kanal borcu olduğu,imar hattı tahakkukundan sonra imar ye kitle hattının gerisinde bitişik nizam 5 katlı, 15.80 m. gabarili çatı katsız bina yapılabileceği konut alanında kalmakta olduğu bildirilmiştir. TAŞINMAZIN MUHAMMEN KIYMETİ :1.375.520,00 TL.dir. SATIŞ ŞARTLARI: İhalesi İzmir S.Sulh Hukuk Mahkemesi bekleme salonunda yapılacaktır. 1. İHALESİ :1S.06.2012 günü saat 14.00-14.10 Arasında yapılacaktır. Bu arttmnada verilecek bedel masraflar ile birlikte kıymetinin % 60’mı bulmaz veya alıcı çıkmaz ise 2.ihalesi yine aynı mahkemede 10 gün sonra yapılacaktır. 2. İHALESÎ: 25.06.2012 günü saat 14.00-14.10 arasında yapılacaktır.Bu arttırmada verilecek bedel masraflar ile birlikte %40‘ının altında satılmayacaktır.İhaleye girmek İsteyenler % 20 oranındaki nakdi teminatlarını mahkemeden alacakları yazı ile Vakıflar Bankası Adliye Şubesinde açılacak hesaba yatırmak zorundadırlar. Satış şartnamesi ilan tarihinden itibaren herkese açıktır. İhaleye girmek isteyenler satış şartnamesini okumuş ve kapsamını aynen kabul etmiş sayılırlar. Satış bedelinden başkaca alım harcı,damga resmi,katma değer vergisi alıcısına aittir. İlan olunur. Basın No: 29064 www.bik.gov.tr  İlan için tıklayın!