25 / 06 / 2022

İzmir İnciraltı imar planlarına tepki!

İzmir İnciraltı imar planlarına tepki!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın İzmir'de doğal sit ve tarım alanı için hazırladığı koruma amaçlı imar planlarına TMMOB’ye bağlı odalardan tepki geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın İzmir'de doğal sit ve tarım alanı için hazırladığı koruma amaçlı imar planlarına TMMOB’ye bağlı odalardan tepki geldi. 

Bölgenin tarımsal niteliğinin korunması, sulama ve drenaj çalışmalarının yapılması gerektiğine vurgu yapan Ziraat Mühendisleri Odası  İzmir  Şubesi, tarafından yapılan açıklamada, “Tarım, doğa, planlama, mühendislik bilimi görmezden gelinerek turizm odaklı hedef ile İzmir için eşsiz bir değer olan İnciraltı’nın tahribine izin verilemez” ifadeleri kullanıldı.

İzmir İnciraltı imar planlarına tepki!

BirGün'den Aycan Karadağ'ın haberine göre; planın şehirlik ilkelerine ve planlama esaslarına aykırı olduğuna dikkat çekerek Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi de şu açıklamada bulundu: 

“İnciraltı bölgesine ilişkin Turizm Merkezi ilanı sonrası onaylanan, alanın ve çevresinin doğal niteliklerini, tarımsal niteliğini, doğal sit olma özelliğini yok sayan, şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına aykırı olan, kamu yararı içermeyen çok sayıdaki imar planı iptal edilmişken ve İl Toprak Koruma Kurulunun kararının iptaline yönelik yargı kararı ile de alanın tarımsal niteliği onaylanmışken, ‘tarım dışı planlama yapılabilir’ görüşü veren İl Toprak Koruma Kurulunun kararı kabul edilemezdir.”

Gökpınar Gölü için imza kampanyası: İnşaat faaliyetleri durdurulsun!