Çukurova Balkon

İzmir Menderes'te 3.2 milyon TL'ye satılık arsa!

İzmir Menderes'te 3.2 milyon TL'ye satılık arsa! İzmir Menderes'te 3.2 milyon TL'ye satılık arsa!

Menderes Satış Memurluğu tarafından, İzmir İli, Menderes İlçesi'nde bulunan arsa satışa çıkarıldı. Söz konusu taşınmazın toplam bedeli 3 milyon 284 bin 660 TL olarak belirlendi.


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


İzmir İli, Menderes İlçesi'nde bulunan arsa Menderes Satış Memurluğu tarafından satışa çıkarıldı. Söz konusu taşınmazın toplam bedeli 3 milyon 284 bin 660 TL olarak belirlendi.


T.C. MENDERES (SULH HUKUK MAH) SATIŞ MEMURLUĞU 


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: 


1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :  İzmir  İli, Menderes İlçesi, Görece Mahallesi Pirce mevkiinde kain tapunun 917 Ada No, 4 Parsel Nosunda kayıtlı BAĞ vasıflı taşınmazdır, tapu kaydında her ne kadar bağ olarak yazılı isede, hali hazırda bağ yoktur, tarla olarak kullanılmaktadır, taşınmaz üzerinde biriket duvarlı., üstü kiremit örtülü 36 m2 yüzölçzümünde depo amaçlı inşa edilmiş eski bir yapı bulunmaktadır, taşınmaz İzmir-Menderes yoluna 300 m mesafede olup, Görece mahallesi girişinde ve yerleşim alınma bitişik durumdadır, Nihat Sertel Caddesine ve 5008 sokağa cephesi bulunan taşınmaz belediye hizmetlerinden yararlanabilir konumdadır.


Adresi : Nihat Sertel Cad. Görece Mah. Menderes / İZMİR

Yüzölçümü : 6.559,66 m2

İmar Durumu : l/l000 ölçekli uygulama imar planı içinde kısmen yolda, kısmen yeşil

alanda ve kısmen de konut alanında kalmaktadır, taşınmazın konut alanında kalan kısmında yapılaşma koşulu Ayrık Nizam, 3 kattır Kıymeti : 3.284.660,00 TL

KDV Oranı :%18

Kaydındaki Şerhler : 1034 m2 si üzerinde DSİ Gn.Md.lenine 5 yıl müddetle irtifak hakkı şerhi ile yükümlüdür.

1. Satış Günü: 28/09/2015 günü 14:00- 14:10 arası

2. Satış Günü: 23/10/2015 günü 14:00- 14:l0 arası 

Satış Yeri:  Hukuk Mah.Yz.İşl.Md.odası önü


Satış şartları :


1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi. KDV. 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden Ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerinde] özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır, aksi taktirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark. varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilan, mükellefiyetler listesinde yazılı ilgililerinden herhangi birisine tebliğ edilemediği taktirde, tebliğ edilemeyenlere de tebliğ edilmiş sayılacağı


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/17 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.03/08/2015