İzmir Mithatpaşa Alt Geçit projesinin imar planı var mı?

İzmir Mithatpaşa Alt Geçit projesinin imar planı var mı?

Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, ismi “15 Temmuz Demokrasi Meydanı” olarak değiştirilen Mithatpaşa Alt Geçidi projesinin onaylı imar planı olmadığını açıkladı.


İsmi “15 Temmuz Demokrasi Meydanı” olarak değiştirilen Mithatpaşa Alt Geçidi projesinin onaylı imar planı olmadığını açıklayan Şehir Plancıları Odası  İzmir  Şubesi, demokrasinin yerel karşılığı olan katılımcı bir süreç izlemeden projenin inşaatına başlandığını açıkladı.Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, ismi “15 Temmuz Demokrasi Meydanı” olması kararlaştırılan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nda inşaatı başlatılan “Mithatpaşa Alt Geçidi, Güzelyalı Meydanı” projesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Yönetim kurulu imzasıyla yapılan açıklamada ilk olarak yaşanılan darbe girişimine değinilerek, darbenin yıkıcı etkileri olduğu belirtidi ve ilan edilen OHAL’le birlikte yeni ve zorlu bir sürece girildiği ifade edildi. 


‘KATILIMCI SÜREÇ İZLENMEDİ’


“Mithatpaşa Alt Geçidi, Güzelyalı Meydanı” projesinin onaylı imar planının olmadığının belirtildiği açıklamada “İnşaatı başlamış olan bu projenin onaylı imar planının olmadığı belediye ile yapılan yazışmamız sonrasında ortaya çıkmıştır” denildi. Devam ettirilen projenin yasa ve yönetmeliklere aykırı, hukuki ve teknik anlamda da tartışmalı olduğu ifade edilen açıklamada şöyle denildi: “Bu projenin herşeyden önce uzun vadede kamu zararı oluşturacağı kaçınılmazdır. Bilimsel ve hukuki olarak tartışmalı, ‘demokratik ve hukuki’ unsur barındırmayan bir projenin ‘15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ olarak isimlendirilmesinin, eylemin meşrulaştırılması yönünde bir çaba olarak görülmesine neden olduğunun gözardı edilmemesi gerekmektedir.” Alsancak Kahramanlar Bölgesi’nde, uzun yıllardır askeri alan olarak kullanılan ‘TRT Blokları’ olarak da bilinen kamu arazisinin imar planı değişikliği yoluyla ticaret alanına dönüştürülmesi yerine, tüm halkın özgürce kullanabileceği bir alana dönüştürülmesi gerektiği de ifade edilen açıklamada, “15 Temmuz Demokrasi Parkı” veya “15 Temmuz Demokrasi Meydanı” ismi verilmesi yönünde girişimlerde bulunulması, bu yönde çaba sarf edilmesi “Demokratik” açıdan daha anlamlı ve daha yerinde olacaktır” denildi. 

Evrensel