İzmir Torbalı'da 8.9 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

İzmir Torbalı'da 8.9 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!


İzmir İli, Torbalı İlçesi, Yazıbaşı Mahallesi, Karaselvi Mevkii'nde yer alan gayrimenkul 8 milyon 945 bin 595,17 TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı.


İzmir İli, Torbalı İlçesi, Yazıbaşı Mahallesi, Karaselvi Mevkii'nde yer alan gayrimenkul icradan satışa sunuldu. Satışa konu olan gayrimenkul için 8 milyon 945 bin 595,17 TL bedel isteniyor. 

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
İzmir İli, Torbalı İlçesi, Yazıbaşı Mahallesi, Karaselvi Mevkii 231 ada 7 parsel sayılı taşınmaz Yazıbaşı  İzmir  caddesi NO:16 Torbalı adresinde bulunur. Kuşçuburun mahallesi ile Yazıbaşı mahallesi giriş yolu arasında İzmir caddesine cepheli, sağ cephesinde henüz açılmamış 9215/2 sokak, sol cephesinde Özel Boğaziçi İlköğretim Okulu bulunmakta olup, Kuşçuburun mahallesinde 1150 mt, Torbalı ilçesine 8600 mt, Ayrancılar mahallesine 4200 mt, Kuşçuburun İzban istasyonuna 1370 mt, havalimanına 18000 mt mesafede, Yazıbaşı Sanayi Bölgesi içinde, ilçenin sanayi tesislerine sahip mahallesi olup, yakın çevresinde Pancar, Ayrancılar ve Tekeliköy sanayi bölgeleri bulunmaktadır. Zemene çok az meyilli, İzmir caddesine çok geniş cephesi olan, sanayi tesisi inşaatı için uygun büyüklük ve geometrik şekle sahip, zemin yapısı ekonomik temel inşaatı için uygun, çevresi demir boru direkli dikenli tel çit ile çevrili arazi içinde bina ön cephesi zemini kilit parke beton taş döşeli, bina dışı diğer alanlar tesviye edilmiş ve 5 cm kalınlığıda cüruf malzeme serilmiş durumdadır. Parselin ve çevrenin alt yapı şebekeleri mevcut, belediye hizmetlerinin tamamından istifade etmekte, ulaşımı kolaydır.

Kıymeti : 8.945.595,17 TL
1. Satış Günü : 29/04/2019 günü 10:30 - 10:40 arası
2. Satış Günü : 27/05/2019 günü 10:30 - 10:40 arası
Satış Yeri : TORBALI ADLİYESİ MÜZAYEDE SALONU 

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/19 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.20/02/2019