İzmir Torbalı'da özel mülkiyetteki parsel, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edildi!

İzmir Torbalı'da özel mülkiyetteki parsel, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edildi!


İzmir Torbalı'daki Karakızlar Mahallesi Süpürgelik Mevkii’nde L18b.24a pafta, 183 ve 188 parsellerinde yer alan, özel mülkiyette kayıtlı olan tümülüs, 1. Derece Sit Alanı ilan edildi. Karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi...


İşte o karar;


İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR


TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 24.10.2014-97                                          35.17/284

KARAR TARİHİ VE NO        : 24.10.2014-2470                                    Toplantı Yeri

                                                                                                                        İZMİR


İzmir İli, Torbalı İlçesi, Karakızlar Mahallesi, Süpürgelik Mevkii’nde bulunan, tapunun L18b.24a pafta, 183 ve 188 parsellerinde yer alan, özel mülkiyette kayıtlı olan ve ekli 1/5000 ölçekli paftada sınırları belirlenmiş olan tümülüsün; 1.Derece arkeolojik sit alanı olarak tescillenmesi önerisine ilişkin; İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 9.07.2007 gün ve 2090-5169, Torbalı Belediye Başkanlığı’nın 22.08.2007 gün ve 6624, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün 21.08.2007 gün ve 144979, Maden İşleri  Genel Müdürlüğü’nün 3.09.2007 gün ve 47892, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 10.09.2007 gün ve 34142, Orman Genel Müdürlüğü’nün 24.10.2007 gün ve 4052 sayılı yazıları ile  İzmir  II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan ve Müdürlük evrakına 21.10.2014 gün ve 675 sayı ile kayıtlı uzman raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;


İzmir İli, Torbalı İlçesi, Karakızlar Mahallesi, Süpürgelik Mevkii’nde bulunan, tapunun L18b.24a pafta, 183 ve 188 parsellerinde yer alan ve ekli 1/5000 ölçekli paftada sınırları belirlenmiş olan tümülüsün; “1.derece arkeolojik sit alanı” olarak tescillenmesine, tümülüsteki kaçak kazı çukurlarının ilgili Müze Müdürlüğü’nce kapatılmasına, Geçiş dönemi Koruma Esasları Kullanma Şartları olarak; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 1.Derece arkeolojik sit alanlarına yönelik 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı koşullarının geçerli olduğuna karar verildi.


İzmir Torbalı


İzmir Torbalı