İzmir Torbalı'daki binalar modern bir görünüme kavuşuyor!

İzmir Torbalı'daki binalar modern bir görünüme kavuşuyor! İzmir Torbalı'daki binalar modern bir görünüme kavuşuyor!

Torbalı'da hızla yükselen binalar ilçenin mimari yapısına yön veriyor. İnşaatçıların yaptığı birbirinden güzel binalar ile Torbalı her geçen gün daha da modern bir görünüme kavuşuyor.

Torbalı'da hızla yükselen binalar ilçenin mimari yapısına yön veriyor. İnşaatçıların yaptığı birbirinden güzel binalar ile Torbalı her geçen gün daha da modern bir görünüme kavuşuyor.


KENTSEL dönüşümün en büyük mimarı şüphesiz ki inşaat firmaları olarak görülüyor. Eski evler müteahhitlerin çalışmaları ile yepyeni binalara dönüşürken Torbalı her geçen giin daha modem bir görünüme kavuşuyor. Özel şirketlerin gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm genellikle Torbalı merkezinde ve Ayrancılarda hay at buluyor Bu nedenle Torbalı'daki Kuşçubuun, Yazıbaşı Pancar. Subaşı. Pamukyazı. Çay başı. Alalan gibi Izmir-Aydın karayolu üzerinde ve yakınında bulunan y erleşim alanları kentsel dönüşüme sadece seyirci kalıyor.


NÜFUS ARTAN BÖLGELER ETKİLENİYOR 

BİREYSEL olarak kentsel dönüşümün en başında nııfus artışı geliyor. İlçeye sürekli olarak dışarıdan göç geliyor. Göç ile birlikle bölgesel nüfus artışları yaşanıyor. Dolayısıyla bu dunun ile birlikte konut sektöründe de gözle görülür ve hissedilir artışı tetikli)or. Konut sektöründe elde edilen yukarı yönlü ivmeyle birlikte inşaat sektöründeki özel firmalar, talepteki artışı da göz önünde bulundurarak en uygun yatımnlan gerçekleştiriyor 


BÜYÜK MAHALLELER 

İLÇEDEKİ yerleşim alanları Torbalı merkezine ve Ayrancılarda fazla olduğu için özel sektör de bıı alanlar daha çok yatının gerçekleştiriyor. Bu durumda ise  İzmir  Aydın Karayolu üzerinde ve çok yakınında 7 yerleşim alanında kentsel dönüşüm ne yazık ki hayata geçemiyor. TorbalI'daki Kuşçuburun, Ya/ıbaşı. Pancar. Subaşı. Pamukyazı, Çaybaşı, Ataları gibi büyük mahal İçler bile bu dönüşümden fayda elde edemiyor. Böyle olunca ilçe merkezinde modemize yapılar, dikilme) e haşlarken söz. konusu 7 yeri eşimde gecekondu yapılaşmasının çok yüksek bir oranda olduğu gözlemleniyor. Bıı nedenle yalnızca merkez ağırlıklı kentsel dönüşüm gerçekleşiyor.