İzmir'de icradan 1 milyon 825 bin TL'ye satılık fabrika!

İzmir'de icradan 1 milyon 825 bin TL'ye satılık fabrika!

Torbalı 1. İcra Müdürlüğü, İzmir İli, Torbalı İlçesi, Yazıbaşı Mahallesi, 32MIVC pafta, 3053 parselde yer alan 6 bin 923 metrekare arsa ve üzerindeki idari bina, fabrika, yemekhane, su deposu ve havuzu satışa sunuyorTorbalı 1. İcra Müdürlüğü tarafından verilen ilan şu şekilde;

T.C. TORBALI 1. İCRA DAİRESİ'NDEN TAŞINMAZLARIN AÇIK ARTIRMA İLANI

DOSYA NO: 2011/205 Talimat
İzmir İli, Torbalı İlçesi, Yazıbaşı mh., Bozalan sk. 32MIVC pafta, 3053 parsel sayılı, 6.923 m2, tapu kaydına göre arsa vasıflı, üzerinde idari bina, fabrika, yemekhane, su deposu ve havuzu, bulunan taşınmaz, ipotek borcundan dolayı açık artırma suretiyle satılarak paraya çevrilecektir.

Satış ilanı ilgililerin adresine tebliğe gönderilmiş olup, adreste tebligat yapılamaması veya adresleri bilinmeyenler için de işbu satış ilanının ilanen tebligat yerine kaim olacağı ilan olunur. İMAR DURUMU: Torbalı Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 16.02.2011 tarih 634/1815 sayılı yazılarına istinaden, satışa konu taşınmazın, 1/25000 Ölçekli Kentsel Bölge Nazım imar Planında sanayi alanında kaldığı, Yazıbaşı mahallesine ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları izmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenmektedir. Söz konusu parselin 1/1000 Ölçekli uygulama İmar Planındaki konumu ancak planlar tamamlanınca kesinleşecek denilmektedir.

HALİ HAZIR DURUMU:  İzmir  ili, Torbalı ilçesi, Yazjbaşı mh., Bozalan sk. 32MIVC pafta, 3053 parsel sayılı, 6.923 mZ, tapu kaydına göre arsa vasıflı, üzerinde idari bina, fabrika yemekhane, su deposu ve havuzu bulunan taşınmaz, İzmir Aydın Karayolunun İzmir istikametine giderken Yazıbaşı beldesi girişindeki trafik lambalarını geçtikten sonra, fabrikalar ile anayolun arasında kalan servis yolundan yaklaşık 300 m mesafeden sağa ayrılan Gazyolu sokağının 280 m mesafedeki sol taraftaki izkar Araç Üstü Ekipman ve Yangın Pompaları Servis Hizmetleri San.Tic.Ltd.Şti. olarak levhası bulunan fabrikaya ulaşılır. Taşınmaz İzmir Aydın yoluna 300 m, Menderes havalimanına yaklaşık 20 km, İzmir merkeze yaklaşık 40 km mesafededir. Taşınmazın bulunduğu bölgede, sanayi arsaları ve fabrikalar, depolar, kısmen tarım arazileri bulunmaktadır. Konumu itibarı ile tercih edilen bir bölgededir. Topografyası düz arazidir. Taşınmazın tüm özellikleri göz önünde bulundurulduğunda, arsanın birim fiyatının 85,00 TL/m2 olduğu tesbit edilmiştir. Zemin üzeri parke taş ve çim kaplamadır. Zemin alanı tapu kaydına göre 6923,00 m2 dir.

Fabrika Binası: Betonarme karkas, tek katlı, çelik çatı makas ve çatı üzeri sandviç panel kaplı taban alanı 2500,00 m2, zemin vakumlu şap, pencereler PVC ve ısıcamlı, duvarlar plastik boyalı, taşıyıcı sistemi çelik konstrüksiyondur. Bayındırlık ve iskan Bakanlığı yapı yaklaşık birim fiyatları cetvelinde 3Ayapı grubuna girmekte ve %40 mertebesinde yıpranmış durumdadır. Yönetim Bölümü: En altta sığınak olmak üzere zemin kat, birinci kat ve ikinci kat olmak üzere 4 katlıdır. Sığınakta zemin beton, duvarlar ve tavan plastik boyalıdır. Zemin katta giriş holü, 3 oda, trafo ünitesi, wc bulunmaktadır. Birinci ve ikinci katta muhtelif odalar, ofisler, toplantı salonu, misafirhane gibi üniteler bulunmaktadır. Bu kısımlar da Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı yaklaşık birim fiyatları cetvelinde 3A yapı grubuna girmektedir ve ortalama %35 mertebesinde yıpranmış durumdadır. Bu kısmın alanı 1250,00 m2 dir. Yemekhane : Yemekhane bölümü tek katlı olup, bina içinde yemekhane, mutfak, soyunma odası ve duş alma üniteleri bulunmaktadır. Bu kısımlar da Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı yaklaşık birim fiyatları cetvelinde 3A yapı grubuna girmektedir ve %40 mertebesinde yıpranmış durumdadır. Bu kısmın alanı 215,00 m2 dir. Su deposu: Tesis kapsamında 45,00 ton kapasiteli su depose ve havuzu bulunmaktadır.

GAYRİMENKULUN KIYMETİ: İzmir ili, Torbalı ilçesi, Yazıbaşı mh., Bozalan sk. 32MIVC pafta, 3053 parsel sayılı, 6.923 m2, tapu kaydına göre arsa vasıflı, üzerinde idari bina, fabrika yemekhane, su deposu ve havuzu bulunan taşınmazın, 14.04.2011 tarihi itibarı ile değeri;

1 - Arsa bedeli alanı 6.923,00 m2,
2- Fabrika binası alanı 2.500,00 m2,
3- Yönetim binası alanı 1.250,00 m2,
4- Yemekhane alanı 215,00 m2,
5- Su deposu ve havuzu (maktuen)
6- Parke taş ve çim kaplaması (maktuen)
7- Giriş, bekçi kulübesi ve çevre duvarı(maktuen)
Toplam: 1.825.258,00-TL

SATIŞ ŞARTLARI

1- Birinci satış 18 Kasım 2011 tarihinde Cuma günü 13:30 13:40 saatleri arasında Torbalı 1 .icra Müdürlüğü'nde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60'ını aşmak ve ayrıca öncelikle ödenmesi gereken alacaklıların alacaklarını ve satış masraflarını aşmak kayıt ve şartıyla en çok pey sürene ihale edilecektir. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaması halinde en çok pey sürenin taahhüdü baki kalmak kaydıyla 28 Kasım 2011 tarihinde Pazartesi günü 13:30 -13:40 saatleri arasında Torbalı 1. İcra Müdürlüğü'nde açık artırma suretiyle ikinci artırması yapılacak ve bu artırmada da muhammen bedelin % 40 ile öncelikle ödenmesi gereken alacaklıların alacaklarını ve satış masraflarını karşılaması kaydıyla en çok pey sürene ihale edilecektir. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 20'si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar Milli bir Bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir ve derhal tahsil olunacaktır. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağa mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla; ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile satış bedelini derhal veya İİK. 130. maddeye göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadır. Katma değer vergisi, İhale damga pulu bedeli. Tapu alım harcı, tahliye masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler, tapu satım harcı, ve tellaliye satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarının dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklarını tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mehil müddeti içerisinde ödenmediği takdirde İİK.133.maddesi gereğince ihale feshedilerek iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden alıcı ve kefilleri müteselsilen sorumlu tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmaksızın Müdürlüğümüzce kendilerinden tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve dosya içeriğini aynen kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/205 Talimat sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 22/09/2011
(İc.İf.K.126)
(*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Yönetmelik örnek No: 27

İlanı görmek için tıklayınız


Zeynep Karabag/Emlakkulisi.com