İzmir'de icradan 14 milyon TL'ye satılık 6 ev!

İzmir'de icradan 14 milyon TL'ye satılık 6 ev!

İzmir 23. İcra Müdürlüğü; İzmir ili, Balçova ilçesi, İnciraltı mahallesi, Köprüaltı mevkiinde kain tapunun 2269 ada, 33 parsele kayıtlı 2 adet kargir tek katlı ev ve 4 tane müştemilatı olan bahçeli e

İzmir 23. İcra Müdürlüğü;  İzmir  ili, Balçova ilçesi, İnciraltı mahallesi, Köprüaltı mevkiinde kain tapunun 2269 ada, 33 parsele kayıtlı 2 adet kargir tek katlı ev ve 4 tane müştemilatı olan bahçeli evleri satıyor.

imar durumu taşınmazların bulunduğu parseller İzmir 1 numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nun 17.12.2002 tarih ve 10168 sayılı kararı ile 3. derece doğal sit alanı ilan edildi. Koruma amaçlı imar planları hazırlanıncaya kadar bu bölgede imar durumu verilmeyecek. Evlerin yaklaşık alanı 7.030,25 metrekare muhammen bedelleri ise 14 milyon 292 bin 37 TL olarak belirlendi.

İhalesi 31 Ocak 2011 günü saat 14.00 ile 14.10 arasında İzmir 23. İcra Müdürlüğü'nde açık arttırma suretiyle yapılacak.
Dosya No:2007/23854 E.