İzmir'de icradan 700 bin TL'ye satılık konut!

İzmir'de icradan 700 bin TL'ye satılık konut!

Urla İcra Müdürlüğü, İzmir İli, Urla İlçesi, Sıra Mahallesi, Küpalanı-Tekke Mevkii, 533 ada, 50 parselde yer alan 21 bin 417 metrekare alanlı B Blok Zemin kat 1 nolu bağımsız bölümü satışa sunuyor

Urla İcra Müdürlüğü tarafından verilen ilan şu şekilde;

T.C. URLA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ' NDEN TAŞINMAZ MAL AÇIK ARTIRMA İLANI

DOSYA NO: 2010/337 Talimat

TAPU KAYDI:  İzmir  ili, Urla ilçesi, Sıra mahallesi, Küpalanı-Tekke mevkii, 7/652 cilt/sayfa, 533/50 ada/parselde kayıtlı, 21.417,34 m2 yüzölçümlü, 1/17 arsa paylı, B Blok Zemin kat 1 nolu bağımsız bölüm olup borçlu hissesi TAMDIR.

NİTELİKLERİ: Taşınmaz Belediye ve site hizmetlerinden tam olarak yararlanmaktadır. Binanın bodrum katının 143 m2 alanında olduğu, üst kalınında 143 m2 olduğu görülmüştür. Binanın dış cephesinde sıvalı ve badanalı olduğu, binanın tüm doğramalarının çift camlı PVC malzemeden yapıldığı görülmüştür. Binanın bodrum katında 1 adet salon, 1 adet WC-Banyo ve 1 adet kiler, 1 adet ebeveyn banyosu ve 4 adet oda bulunmaktadır. WC boydan boya seramik ile kaplı ve hilton lavaboludur. Ebebeyn banyosu ile jakuzilidir. Islak zemin seramik ile kaplı olup, diğer odalarda laminant parke kullanılmıştır. Üst katta ise bir adet hazır mutfak, 1 adet salon, iki adet oda ve 1 adet banyo-WC bulunmaktadır. Tavanda kartonpiyer süslemeler bulunmaktadır, kapılar ahşaptandır.Urla merkeze 4 km İzmir merkeze ise 35 km uzaklıktadır. Taşınmaz deniz manzaralıdır, 1/17 arsa paylı borçlu Hikmet Engin'e ait taşınmaz Urla icra Hukuk Mahkemesinin 2010/148 E. 2010/173 K. ve 06/12/2010 tarihli kesin kararına göre 700.000,00 TL. Kıymet Takdiri yapılmış bulunduğundan anılan gayrimenkulun ipotek alacağının altında olmamak kaydıyla satılmasına.

İMAR DURUMU: Urla Belediye Başkanlığı İzmir ve şehircilik müdürlüğünün 24.6.2011 tarihli yazılarında 50 parselin 14.10.2002 tarih ve 141 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli revizyon imar planında konut alanı olarak planlı olup, inşaat emsali 0,15 olmak kaydı ile iki katlı (hmax: 6,50 m) konut amaçlı inşaat izni vardır.Söz konusu meskenin numarataj bilgisi İsmeler mahallesi, Eski Urla İzmir yolu N:49/17 Urladır.

KIYMETİ: 700.000,00 YTL
Birinci Satış günü: 26.09.2011 14.00-14.10 Saatleri arasında ikinci Satış günü: 06.10.2011 14.00-14.10 Saatleri arasında Urla İcra Müdürlüğü Adresinde Açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla Yukarıda yazılı ver ve saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok artırana taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2)- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20'si nispetinde nakit veya bu miktar kadar bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Satıştan Mütevellit ihale damga resmi, %18 KDV ile 1/2 tapu harç ve masrafları Alıcıya, 100,00 YTL için Yüzde 0,02 aşan kısım için Yüzde 0,01 Tellaliye resmi ve Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

3)- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi taktirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaklardır.

4)- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5)-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6)-Satışa iştirak edenlerin Şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. (İc.lfl. K. 126)

İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek No: 27 Adlarına tebligat yapılamayan ilgililere gazete ilanı tebligat yerine geçerlidir.

İlanı görmek için tıklayınız


Zeynep Karabag/Emlakkulisi.com