25 / 06 / 2022

İzmir'de kanaat önderleri altyapı yatırımı istedi!

İzmir'de kanaat önderleri altyapı yatırımı istedi!

Yıllardır ödediği verginin çok az bir kısmını kamu yatırımı olarak geri alan İzmirliler'in beklentisi büyüdü. İş dünyasından yerel yöneticilere kadar pek çok kanaat önderi altyapı yatırımları isteğinde buluştu.  Yıllardır ödediği verginin çok az bir kısmını kamu yatırımı olarak geri alan İzmirliler'in beklentisi büyüdü. İş dünyasından yerel yöneticilere kadar pek çok kanaat önderi altyapı yatırımları isteğinde buluştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, gelir düzeyi yüksek kentlerdeki kaynakları az gelişmiş iller için kullanmanın doğal olduğunu, ancak İzmir'in de geri bıraküdığı konusunun çoğu kez düe getirildiğine dikkat çekti İllere yapılan yatırımlarla ilgili belirli rakamların verilebileceğini ancak manipülasyona en kapalı rakamların fert başına düşen yatırım olduğunu vurgulayan Kocaoğlu, şunları söyledi:

Rakamlar konuşuyor

" 2007 yılında fert başına yapılan yatırım İstanbul'da 228, Ankara'da 224, İzmir'de ise 115 TL olmuş. 2008 yılma baktığımızda İstanbul 252,  Ankara  243 ve  İzmir  122 TL olmuş. 2009 yılında da İstanbul'da 278, Ankara'da 260'ken İzmir'de 127 TL olmuş. Yani Ankara ve İstanbul'a İzmir'in iki katından fazla para ayrılmış."

Teşvik istiyoruz
Hükümetten bekledikleri yatırımları da anlatan Kocaoğlu, kent kalkınması için kaynak aktarılması halinde İzmir'in de belli nitelemelerden kurtulacağını söyledi. Kocaoğlu, bir yandan İzmir Limanı'ndaki büyütme, derinleştirme çalışmalarının, diğer yandan da turizmin çeşitlenmesinin önemini vurguladı. Ören yerlerinin tekrar ayağa kaldırılmasını, yakın coğrafya ve ana merkezlerle hızlı tren ve otoban bağlantıları isteyen Kocaoğlu, Antalya'ya 30 yıldır yapılan teşviklerini hatnlatarak İzmir'de İnciraltı bölgesinin planlanması dahil sağlık turizmi ve kent dönüşümü için destek istediklerini sövledi.


Ulaşılan kent olmak

İzmir Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, kamunun Ege Bölgesi'nin merkezi konumundaki kente yatırım istemediklerini belirterek, "Özel sektör olarak, bizim yapamadığımız, ancak devlet olarak yapılması gereken altyapı, ulaşım gibi konulardaki taleplerimizi dile getiriyoruz" dedi. İzmir'in Ankara ve İstanbul'a ulaşım projelerine değinen Demirtaş, şunları söyledi:

Tarım da unutulmasın
"Ancak bazıları kamu yatırımları, bazıları da yap-işlet-devret modeliyle yapılan projeler. Bu modelle yapılacak 7 milyar dolarlık İstanbul-İzmir Otoyolu'nu kamu yatırımlarına nasıl dahil edeceksiniz Etmediğiniz zaman hesap tutar mı Böyle bir hesaplama biçimine katılmıyorum."

Öncelikle ihtiyaçların ortaya konması gerektiğini vurgulayan Demirtaş, "Bizim istediğimiz ulaşılan bir kent olmak. Limanımızın modern hale gelmesi, ekonomik ve hızlı hizmet vermesi. Yolcu limanımızın yapılması. Sadece İstanbul, Ankara değil, Antalya ile de hızlı tren bağlantısı" diye konuştu. Tarıma da destek gerektiğini vurgulayan Demirtaş, "Fındığa destek varsa üzüme neden yok sorusu bize sordurulmamalı" görüşünü dile geetirdi. Demirtaş, İzmir'de Başbakanlık Yatırım Ajansı kurulmasını ve kamu ağırlığı azalsa da Türk Hava Yolları'nm İzmir'den de Avrupa ve Anadolu'ya uçuşlar koymasını istedi.TOKİ'den ise yatırım beklemediklerini kaydeden Demirtaş, İzmir inşaat sektörünün bu konuda yeterli birikimi olduğunu ifade etti.


Öncelikle altyapı

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ise son 2 yıldır hükümetin İzmir'e somut katkılarım hayata geçiren bakanlara teşekkür ederek, "İzmir, bütçeye 21 milyar TL katkı verirken 5 milyar TL'sini geri alabiliyor. Kayseri, Denizli Gaziantep ise verdiklerinin çoğunu yatırım olarak geri alabiliyor" diye konuştu. Yorgancılar da başta altyapı olmak üzere, kent sanayisini güçlendirecek yatırımlar erektiğini dile getirdi.


Farklı bir bakış açısı 
İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği (İZSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı İlknur Denizli, Türkiye'de toplanan vergilerin yüzde 80'inin İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli'nden geldiğini, dolayısıyla bu illerin verdiklerinin kendilerine harcanmasının söz konusu olmadığım dile getirdi, şu görüşü savundu: "Böyle olsa, bu ülkede 4 ilden başka yere yatırım yapümaması gerekir, izmir'in ise daha çok yatırım aldığı düşünülen kentlere göre ihtiyaçları daha niteliklidir. Ve bunlar çok büyük yatırımlardır. Liman, otoyol, hızlı tren gibi yap işlet devret yönteminin devreye sokulacağı projelerdir ve bugün bunlar hayata geçirilmeye başlanmıştır. Ancak kent dönüşümü gibi meselelerde ciddi problemler olduğu,yerel kamu işbirliğini sağlayıp kente kaynak ak-tarılmadığı gerçeğini de inkar edemeyiz."
Hürriyet/Burcu Taner