İzmir'in yatırım potansiyeli artacak!

İzmir'in yatırım potansiyeli artacak!

İzka İnşaat İş Geliştirme Koordinatörü Merve Kaya, “Günümüzde kentlerin dönüşüm faaliyetleri ağırlıklı olarak bina bazında yapılıyor. Bütüncül anlayışla yapılan dönüşümün daha fazla yapılması gerekiyor” diye açıklamalar yaptı.Günümüzde kentlerin kentsel dönüşüme yönelik faaliyetlerinin ağırlıklı olarak bina bazında görüldüğünün altını çizen İzka İnşaat İş Geliştirme Koordinatörü Merve Kaya, “Bütüncül anlayışla her türlü yeşil alan ve donatı alanlarını içerecek şekilde kent kimliğine ve kent tarihine uygun planlama prensibi ile hayata geçirilen uygulamalardı oransal olarak çok daha fazla görülmesi gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.


Gayrimenkul sektöründe 2017 yılının fonksiyonlar bazında değerlendirilebildiğini anlatan Kaya, “Ofis sektörününde bariz bir durgunluk yaşandığı, otel gibi gayrimenkul yatırımlarının da şehir otelleri dışında bu durgunluktan pay aldığını söyleyebiliriz. Konut ve perakende talebi diğer fonksiyonlara göre daha olumlu bir tablo çizmektedir” dedi. Kaya, “Gelişen ve dönüşen dünyaya uyum sağlayan işler ortaya çıktığı sürece temel ihtiyaçlardan olan barınmaya yönelik üretimin temeli olan konut sektörüne kul-lanıcinin ilgisi daimi kalacaktır” dedi. Kaya, şöyle devam etti: “Buradaki püf nokta, bu ilgiye göre şekillenen satış iştahının, insanların içinde yaşadıkları kente de sosyal ve mekansal katkı yapmasını yönlendirecek manta-litede olmasıdır.”


YATIRIM POTANSİYELİ ARTACAK

İzmir’de yatırım potansiyelinin planlama faaliyetlerindeki yaklaşımla doğru orantılı olduğunun altını çizen Kaya, “Planlama ne kadar doğru ve hızlı olursa yatırım potansiyeli bu oranda artacaktır” dedi. Kaya, “Arazi planlamasında yetersizlikler ve mevzuatlarda yaşanan sık değişiklikler ile piyasa koşullarından doğrudan ve hızlı şekilde etkilenen bir sektör olması sorunları doğurmaktadır” ifadelerini kullandı.


Sabah