İzmit Cedit Mahallesi'nde dönüşüm için görüşmeler başlıyor!

İzmit Cedit Mahallesi'nde dönüşüm için görüşmeler başlıyor! İzmit Cedit Mahallesi'nde dönüşüm için görüşmeler başlıyor!

Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm çalışmalarından birinin yapılacağı İzmit Cedit Mahallesi’nde hak sahipleriyle uzlaşma görüşmeleri için çalışmalar sürdürülüyor.
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan Cedit Mahallesi Bakanlar Kurulu tarafından riskli bölge ilan edildi. Bu kapsamda 126 dönümlük alanda yapılacak olan Kentsel Dönüşüm çalışmalarının tamamlandığını açıklayan  İzmit Belediyesi yetkilileri, “10 Mayıs 2016 tarihinde başlatılan Hak Sahipliği Tespiti ve Gayrimenkul Değerleme, Mevcut Durum Analizi, Halihazır Haritanın Güncellenmesi, İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporları, Nazım ve Uygulama İmar Planları, Kentsel Tasarım Ön Projesi ve Mimari Avan Projeler, Matematiksel ve Finansal Model ile Dönüşüm Strateji Planı çalışmaları tamamlanmıştır” dedi.

Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, imar planının kesinleştiğini de belirten yetkililer, “Hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları ilgili kanun gereği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü’nce 15/08/2017 tarihinde onaylanarak, 18/08/2017-18/09/2017 tarihleri arasında yasal askı süreci de tamamlanmıştır. Söz konusu itirazların Bakanlık tarafından değerlendirilmesi sonucunda imar planları kesinleşerek yürürlüğe girdi. Onaylanan imar planları doğrultusunda, alana ilişkin hazırlanan kentsel tasarım projesi ile mimari projeler kesinleştirilmiş ve maket çalışmaları da tamamlanmıştır. Hak sahipleriyle uzlaşma görüşmelerine 13 Mart 2018 tarihinde başlanacak olup tebligatlar adreslere gönderilmeye başlanmıştır. Görüşmeler Belediyemiz bünyesinde yürütülecek olup Belsa A Blok 8. katta hazırlanan salonunda yapılacaktır. Hak sahipleri taraflarına bildirilmiş olan tarih ve saatte görüşmelere katılabilecektir” diye açıklamada bulundu.