Kaan Limousine Seyahat Acenteliği Turizm Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Şirketi kuruldu!

 Kaan Limousine Seyahat Acenteliği Turizm Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Şirketi kuruldu! Kaan Limousine Seyahat Acenteliği Turizm Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Şirketi kuruldu!

Kaan Limousine Seyahat Acenteliği Turizm Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Şirketi bugün Kağıthane'de 500 bin TL sermaye bedeli ile Serkan Taner tarafından kuruldu...


Kaan Limousine Seyahat Acenteliği Turizm Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Şirketi bugün Kağıthane'de 500 bin TL sermaye bedeli ile Serkan Taner tarafından kuruldu.


Kaan Limousine Seyahat Acenteliği Turizm Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Şirketi konusu: -Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek, yerli ve yabancı turistlerin yurtiçinde ve yurt dışında konaklama seyahat taşıma rehberlik hizmetlerini vermek. -Her türlü seyahat acenteleri kurmak kurulmuş acentelere ortak olmak. -Uçak, otobüs, gemi tüm ulaşım araçları için her türlü bilet satmak ve bu maksatla bilet satış yeri açmak. -Her türlü uçak, gemi ve yat alımını, satımını, işletmeciliği yapmak. Uçak, gemi ve yat kiralamak. -Ticari amaçlı Her türlü deniz, kara ve hava araçları kiralamak, satın almak, işletmek, bunlarla ilgili malzemelerin ithali ihracı ve bunlarla ilgili tesisleri yapmak, kiralamak,kiralamaya vermek, ikmalini yapmak ve sağlamak. -Hava araçları ile ambulans hizmetleri vermek. -Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslaarası yolcu taşımacılığı yapmak, Şirket lüzumlu gördüğü takdirde açık ve kapalı otopark işletebilir, kurulmuş olan otoparkları kiralayabilir, kiraladığı otoparkları kiraya verebilir. Konusuyla ilgili her türlü ihalelere katılmak, arttırma ve eksiltmelere katılmak. -Her türlü Kamu Kurum ile Resmi ve Özel işyerlerinin personelinin taşınması ile, öğrenci servis taşımacılığı yapmak. -Yurt içinde ve yurt dışında her nevi kara, hava ve deniz nakil vasıtaları ile yük ve eşya taşımacılığı, nakliye komisyonculuğu yapmak, -Turistlere ait her türlü eşya ve malların, sevki, gümrük muamelelerini yapmak ve yaptırmak. -Turistik ve ticari yayınlar hazırlamak, satmak ve bu maksatla ilan almak. -Marina, yat Limaları yapmak, işletmek, kiraya vermek, yat çekek yerleri yapmak, yaptırmak, kiraya vermek, kiralamak, bunlarla yatların bakımı, onarımı, ikmalini yapmak bunlarla ilgili her nevi emtia nın ithalini, ihracını, imalini ve yurtiçi ve yurtdışı ticaretini ve işletmesini yapmak ve yaptırmak. -Her türlü eğlence ve gösteri merkezi, sergi ve panayır alanı kongre merkezi, sanatsal gösteri merkezi kompleksi işletmek, kiraya vermek, kiralama ve danışmanlık yapmak, Yetkili mercilerden izin almak kaydıyla yurtiçinde ve yurtdışında sanat ve eğlence gösterileri, konserler, müzikal oyunlar, tiyatro oyunları, folklor gösterileri, bale oyunları, eğlence ve yarışma programları ve benzeri sanat ve eğlence faaliyetlerini organize etmek, sergilemek, tertip etmek veya ettirmektir. -Her türlü yurtiçi, yurtdışı turistik organizasyonlar yapmak -Yurtiçinde ve Yurtdışında Halkla ilişkiler kamuoyu araştırma ve oluşturma hizmetleri , basın toplantıları , konferans, panel ve forum düzenleme hizmetleri, rehberlik, ağırlama ve resepsiyon, organizasyon hizmetleri ile ekonomik, kültürel, turistik tarihi ve ilimsel değerlerin ve mal ve hizmet bazında talep olunan obi oluşturma hizmetlerini gerçekleştirmek. Personel destek hizmetleri vermek. -Her konuda yapılacak ulusal ve uluslararası seminer, kongre, açık oturum vb organizasyonların yurtiçinde ve yurt dışında organizasyonlarını yapmak bunlara ilişkin turizm ve gezi organizasyonları ile münferit tur ve gezi organizasyonlarını gerçekleştirmek. -Yurtiçi ve yurtdışı münferit ve grup turlar organize etmek, yerli ve yabancı kara, hava ve deniz ulaştırmalarının mümessilliğini yapmak, organizasyonlara yönelik eşantiyon, hediyelik eşya ve promosyon ürünlerinin tasarımı, fason yaptırılmasını, alımını, satımını, ithalat ve ihracatını yapmak. 1618 sayılı seyahat acenteleri birliği kapsamına giren her türlü faaliyetleri organize ve ifa etmek. -Yurtiçi ve yurtdışındaki özel veya resmi şahıslara ait konu ile ilgili mal, malzeme ve hizmet ihalelerine katılmak ve taahhütte bulunmak, iştirak yapmak, teslim etmek, yaptırmak -Gerekli izinlerin alınması koşuluyla, ticari, resmi ve toplu taşıma araçlarının üzerine yazı, işaret, resim, sembol, pano, ilan, flama, bayrak benzerleri ile sesli ve ışıklı donanımları kullanarak reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, bu faaliyet kapsamında gerekli malzeme ve donanımı temin etmek ticari, resmi ve toplu taşıma araçlarının sahipleri yada onlar adına hareket edenlerle gerekli anlaşma ve organizasyonları yapmak ve yaptırmak. -Yurtiçi ve Yurtdışı seyahat düzenlemelerinin yanı sıra Umre ve Hac yolculuklarının düzenlenmesini sağlamak ve gerçekleştirmek, hava ambulans hizmetleri vermek, -Şirket otomotiv sanayi ile ilgili olarak otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, traktör,taksi, motorsiklet, bisiklet, trayler ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava,deniz taşıtlarının grayder,silindir v.b. ağır iş ve sanayi makinelerinin, yükleme boşaltma iş makinelerinin yurtiçinde ve yurtdışında imalatını ve ticaretini yapmak, acente, bayilik ve mümessiliğini almak, ithalat, ihracat, toptan ve perakende ticaretini yapmak. -Motorlu kara nakil vasıtalarının iç ve dış lastikleri jantların alım satım,ithalat ve ihracatını yapmak -Yurtiçinde ve yurtdışında kurulu bulunan kara,hava ve deniz vasıtalarına ait iç ve dış lastik fabrikalarının bayilik, mümessilliklerini almak ve servislerini açmak, işletmek. Oto galerileri açmak, işletmek veya işlettirmek -Her türlü nakil vasıtasına ait yedek parçanın alım satımı, ithalatı, ihracatı ve imalatını yapmak. -Her türlü kara nakil vasıtalarının yağ ve yan ürünlerinin alımını, ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Merkez Mah. Seçkin Sk. A Ap. N.2-4A/169 Kağıthane