29 / 11 / 2023

Kaba inşaat sözleşmesi!

Kaba inşaat sözleşmesi!

Beton, Ahşap Çatı, Ahşap Çatı, Çatı izoloasyonu, Kiremit, Baca, Baca etekleri Çinko yalıtımı, Baca sıvası, Yağmur dereleri,Yağmur oluklarına ait kaba inşaat işleri gibi işler için taraflar arasında kaba inşaat sözleşmesi imzalanıyor...Kaba inşaat sözleşmesi!

Malzemeli Kazı, Kalıp,demir,beton,Ahşap Çatı,Ahşap

Çatı,Çatı izoloasyonu, Kiremit,Baca, Baca, etekleri Çinko yalıtımı,Baca sıvası, Yağmur dereleri,Yağmur oluklarına ait kaba inşaat işlerinin bir firmaya yaptırılması halinde taraflar arasında kaba inşaat sözleşmesinin imzalanması gerekiyor.


İşveren ve yüklenici arasında şartları belirlenerek imzalanması gereken kaba inşaat sözleşme örneği aşağıda bulunuyor:


KABA İNŞAAT İŞİ SÖZLEŞMESİ


1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI: Bu sözleşme bir tarafta Esas işveren olan “.............” bundan sonra, işveren olarak anılacak) ile diğer tarafta alt yüklenici “...............” ( bundan sonra yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde “ kaba inşaat yapım sözleşmesi” olarak akdedilmiştir.


2.TARAFLARA İLİŞKİN BİLGİLER:

2.1- İşverenin Adresi:……………………………………………….

……………………………………………………………………………………


2.2 – Yüklenicinin Adresi:

.....................................

............. Mah. ............ Bulvarı No:..... 

..............

Tel: 


3.İŞİN ADI:”Malzemeli Kazı, Kalıp,demir,beton,Ahşap Çatı,Ahşap

Çatı,Çatı izoloasyonu, Kiremit,Baca, Baca, etekleri Çinko yalıtımı,Baca sıvası, Yağmur dereleri,Yağmur olukları a ait kaba inşaat,betonarme yapım işi“ dir.


4.İŞİN YAPILMA YERİ: ......... ili,........... ilçesi .......... mahallesi

Pafta no: ….. ada no:…… Parsel no:……….. dir


5.İŞİN NİTELİĞİ: “Projesine uygun malzemeli” konut kaba inşaatı yapım işi işçiliğidir.


6.İŞVEREN TARAFINDAN TEMİN EDİLECEK MALZEME VE İŞLER:

6.1.İnşaata başlarken Elektrik ve su abonelikleri

6.2.Şantiye Elektrik sayacı ve Şantiye elektrik panosu alımı,Şantiye Su sayacı

6.3.Elektrik ve su faturaları yada hazır kart su sayaçları ile ödemeler

6.4.Yapı denetim ve her türlü projelerle ilgili ödemeler

6.5.Belediyelerle ile ilgili her türlü ödemeler

6.6.Yapı denetim ve proje müellifleri ile yüklenici koordinasyonu,harita mühendisine kazının aplikesinin ve kazıdan sonra binanın aplikesinin yaptırılması


7.YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLER LİSTESİ

7.1. Kazı yapılması ve Kazı nakliyesi

7.2. Kazının kompactesi

7.3. Mekanik stablize temini

7.4. Temel dolgusunda Stabilize dolgu yapılması ve kompacte edilmesi

7.5. Grobeton serilmesi,

7.6. Demir malzemesi ve demir döşenmesi

7.7. C30 beton atılması

7.8. Temel betonu atıldıktan sonra ,temel yanlarına PP 3000 şalomalı su

yalıtımı yapılması

7.9. Endüstriyel Plywood malzemeli ,kalıp işçiliği ve kalıp yapılması

7.10. Her demir çapı için ayrı çaplarda paspayı malzemesi temini ve teker

teker montajı

7.11. Kalıp imali için gerekli her türlü asansör veya vinç sistemlerinin temini

7.12. Teleskopik kalıp direkleri,krikolar dahil tüm kalıp iskelesi

7.13. Tüm kalıp tie rot boruları,

7.14. Tie rot Civataları ve kilitleri.

7.15. Tüm sarf malzemeleri,bağteli,çivi,endüstriyel Plywood kalıp yağları vs

7.16. Döşeme plywoodları arası (T) profiller malzemesi

7.17. Tüm temel demiri çevresine bakır temel topraklanması yapılması

7.18. Elektrik Temel topraklanma plakaların çakılması

7.19. Elektrik fenş borularının atılması

7.20. Değişik etkime çaplı Özel wacker şişelerle mükemmel vibrasyon

Yapılması,beton kürü ve bakımı

7.21. En az 12 yıllık şantiye şefi ve en az 25 yıllık inşaat mühendislerimizin

yönetimi

7.22. Kalıp ve demirin yapı denetim görevlisine kabul ettirilmesi

7.23. Fatma Özel SSK dosyası altında ssk işyeri numarası, alarak,

çalışanlarımızın ssk primlerimizin yatırılması


7.24. Her türlü risk alımı,İnşaat yapım sürsince Deprem,Toprak kayması,

Betonun,Soğuktan, sicaktan yanması, Toprak çökmesi,Kalıp

Çökmesi halinde çöken kalıbın tekrar yapılması

7.25. Zayii olan demir ve betonunuzun tekrar temin edilmesi ,

7.26. iş kazaları, yaralnamalar ve ölümler halinde tam mesuliyet

7.27. Ahşap oturtma çatı yapılması(Kullanılmış 5/10, 10/10 larla ve bu inşaat için yeni alınacak 2,5 . tahtalarla en fazla sadece bu inşaatta kullanılması kaydıyla çatıya çakılacaktır.

7.28.Çatı Yalıtımı Yapılması,Şaloma uygulamalı tek kat 3 mm membranla yapılacaktır.

7.30.Bacaların tuğlayla örülmesi

7.31.Bacaların sıvanması

7.32.Çatının uçmaması için ,çatının çatı tabliyesine demirle bağlanması

7.32 Çatı kiremitleri ve Çatı penceresi yapılması

7.33 Yağmur derelerinin yapılması

7.34 Yağmur oluklarının yapılması(Yağmur inişleri hariç)

7.35 Temel içinde pis su çıkışı,elektrik girişi ve temiz su girişleri için boş pvc boru bırakılması

7.36 Bunların hepsinin Yapı denetim görevlilerine ve işverenin sağladığı şantiye şefine kabul ettirilmesi 

8-İŞİN MİKTARI:Toplam 1 apartmanda, zemin katta bir iş yeri ,üstünde iki adet kat betonarmesi ve ahşap oturtma çatı yapılması işidir.


9.İŞİN SÜRESİ :İşin süresi,İşe başlama tarihinden itibaren, cumartesi,Pazar, resmi tatil günleri ve dini ve milli bayramlar dahil 100 takvim günüdür. Bu günlere Eskişehir için hava sicaklığının +5 ▫ C,(artı Beş derece) Santigradın, altına düştüğü günler,yağmurlu ve kar yağışlı günler süre uzatımı Olarak ayrıca işin yapım süresine ilave edilecektir.


10.İŞE BAŞLAMA TARİHİ:06.01.2008 dir.


11.SÖZLEŞMENİN TÜRÜ :Götürü bedel inşaat sözleşmesidir.


12.İŞİN KDV HARİÇ TOPLAM BEDELİ: 76.000.YTL+KDV

(yetmişaltıbinyenitürklirası+katma değer vergisi)


13.İŞVERENİN ÖDEME ŞEKLİ:

13.1.İşveren, İşverenin yüklenicinin banka hesabına 25.000 YTL(yirmibeşbin yeni türk lirası)Peşinatını,29.12.2008 saat 12.00’a kadar ,yüklenicinin banka hesabına yatıracaktır

13.2.Aşağıdaki çizimdeki; imalatların her birinin gerçekleşmesinden 3 iş günü,(üç iş günü) içinde de Yüklenicinin banka hesabına havale/EFT şeklinde ödeme yapmak zorundadır.

13.3.İşveren Yükleniciye tüm ödemeleri Yüklenicinin aşağıdaki banka hesabına yatıracaktır.Aşağıdaki banka hesap numarasına yatacak ödemelere ait Banka dekontu “ödeme dekontu” yerine geçecektir.İşverenin tüm Ödemelerini Yapacağı,Yükleniciye ait resmi ticari, banka hesap bilgileri:


Çobanlı inşaat&Taahhüt,Mehmet Nuri Çobanlı

………………… Bankası,…………………..şubesi,Şube kodu:……………..

Hesap numarası: …………………….


14. İŞİN YÜRÜTÜLMESİ İÇİN GEREKLİ PERSONEL VE ARAÇLAR:Sözleşmenin imzalanmasından sonra yüklenici, üstlenmiş olduğu işin önemine ve iş programına uygun olarak, işlerin yapılması için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, işçileri temin zorundadır.


15.YÜKLENİCİNİN KENDİ SSK PRİMLERİNİN YATIRILIŞ ŞEKLİ: Yüklenici,Bu sözleşmeyi SSK ya ibraz ederek, sadece bu inşaatta kendi çalıştıracağı elemanlara ait sigorta primlerini,esas işverenin bu işle ilgili SSK da dosya açacağı 4.4003 kodlu hesaba yatıracaktır


16. VERGİ, RESİM VE HARÇLAR İLE SÖZLEŞMEYLE İLGİLİ DİĞER GİDERLER:

Her türlü,vergi,resim,harçlar ve bu sözleşmenin düzenlenmesine ilişkin damga vergisi, bütün vergi, resim ve harçlar işverene aittir.


17.ONAYLI İNŞAAT PROJELERİ:

İşverenTüm İnşaat projelerinden ozalit çektirerek, birer örneğini yükleniciye verilecektir.


18.YÜKLENİCİYE ÖDEMELERİN ZAMANINDA YAPILMAMASI HALİ:

18.1.İşverenin ödemelerini zamanında yapmaması ,yüklenicinin her türlü hukuki hakları saklı kalmak şartıyla sözleşmeyi tek taraflı fesih nedenidir.

18.2.İşverenin yüklenicinin banka hesabına 25.000 YTL(yirmibeşbin yeni türk lirası) peşinatını 29.12.2008 saat 12.00’a kadar yatırmaması halinde bu sözleşme geçersiz olacaktır.


19.SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞÜ:

19.1.Bu sözleşme,işverenin yüklenicinin banka hesabına 25.000 YTL(yirmibeşbin yeni türk lirası) peşinatını,29.12.2008 saat 12.00’a kadar yatırması halinde yürürlüğe girer.

19.2.İşverenin 29.12.2008 saat 12.00’ a kadar 25.000 YTL(Yirmibeşbin yeni türk lirası) peşinatı yatırmaması halinde bu sözleşme geçersiz olacaktır.


20.İŞ BU SÖZLEŞME, 26.12.2008 tarihinde bir nüsha,5 sayfa olarak Eskişehir’de yapılmış olup, 20 madde,şıkları ve bendleri ile bir bütündür.İşveren ve yüklenici tarafından imzalanmış statik projesi ile birlikte bir bütündür.Anlaşmazlık halinde Eskişehir Mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.


Yüklenici İşveren

......................................

İmza- kaşe İmza- kaşe
Geri Dön