Kaçak eve ruhsat alma dilekçesi!

Kaçak eve ruhsat alma dilekçesi!

Kaçak olarak tespit edilen yapıdaki aykırılığın giderilmesi için 30 gün süre veriliyor. Belirlenen süre zarfında aykırılığın giderilmesi halinde yapı yıkılmıyor inşaatı devam ediyor. İşte, kaçak eve ruhsat alma dilekçesi!Kaçak eve ruhsat alma dilekçesi!

Ruhsat alınmadan inşasına başlanılan yapılar ile ruhsat alınmasına rağmen ruhsat ve eki projelere aykırı olarak inşa edilen yapılar ruhsatsız yapılar, kaçak yapı olarak karşımıza çıkıyor.


İmar Kanunu'nun 32. maddesi hükümlerine göre inşa edilmeyen yapıların tespit edilmesi halinde idareler, inşaatı durduruyor. Yapının kullanımda olması halinde ise içindekiler tahliye edilerek, yıkım gerçekleşiyor. 


Yapının yıkılmaması için, kaçak tespit tarihinden itibaren aykırılığın giderilmesi için tespit tarihinden itibaren 30 gün veriliyor. 30 gün içerisinde gerekli düzeltmeler yapılmaz ise yapı yıkılıyor.


Belirlenen bu süre zarfında aykırılığın giderilmesi halinde yapının ruhsata uygunluğu, inceleme sonunda anlaşılırsa, mühür, belediye veya valilikçe kaldırılır ve inşaatın devamına izin verilebiliyor.


Kaçak yapıya ruhsat alma dilekçesi!


BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

….. (Şehir)


İlimiz……………………….…mah ……. ada ………… pafta ……… parselde ……..……………… adına kayıtlı taşınmaz üzerinde ruhsatsız olarak başlanan ……. katlı inşaata ruhsat verilmesi için gereğini arz ederim.


…../……/2013


Yapı Denetim Şirketi


Ekler:

-Tapu (güncel onaylı)

-Binanın kadastral tespiti ve yerleşim planı

-İmar durumu (güncel onaylı)

-Normal ruhsat evraklarının tümü


Kaçak yapı ihbarı nereye yapılır?


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com