Kaçak inşaatı uygun hale getirme süreci!

Kaçak inşaatı uygun hale getirme süreci!Kaçak inşaatın belirlenmesi halinde, tespit tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yapının ruhsatlandırılması gerekiyor. İşte, kaçak inşaatı uygun hale getirme süreci!


Kaçak inşaatı uygun hale getirme süreci!

İdare hukuku gereğince, yapı kavramı ile izin kavramı arasında sıkı bir ilişki kuruluyor.  Bu ilişki, henüz yapı yapılmadan önce izinle başlıyor, yapı bittikten sonra yapı kullanma izninin alınmasına kadar devam eden süreci kapsıyor. 


Yapı sahibinin veya yüklenicinin ya yapacağı yapı yönünden yapıya başlamadan, yapı devam ederken veya yapı bitirildikten sonra ya da var olan yapılarda esaslı değişiklik ve onarımlar yönünden uymak zorunda oldukları kurallar bulunuyor. 


Bunlardan ilki, yapıya başlanmadan önce alınması gereken “yapı izni” bulunuyor. Yapı için gerekli izin verilmiş ve yapı imar planında ve imar mevzuatında öngörülen kurallara uygun olarak yapılmış ve tamamlanmış olsa bile, bina sahibinin bu yapıyı kullanabilmesi için idareden kullanma izni alması gerekiyor. 


Bu yolla yönetim, yapının imar kuralları yönünden kullanılmaya uygun olup olmadığını denetleme fırsatını elde ediyor. 


Bir inşaatın belediyede kaydının olmaması ve belediye yetkilileri tarafından bu binanın ruhsatı olmamasının tespit edilmesi halinde bina durdurulabiliyor ya yıkımı gerçekleştirilebiliyor. 


Kaçak inşaatın belirlenmesi halinde, tespit tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yapının ruhsatlandırılması ya da ruhsat eklerine uygun hale getirilmesi gerekiyor. 


Kusurların giderilmesi ya da ruhsatın alınması sonucunda yapıdan mühür kaldırılıyor ve inşaat çalışmaları devam ediyor. Aksi takdirde yapı sahibine cezai yaptırımlar uygulanıyor ve yapı yıkılıyor. 


Kaçak inşaat cezasına itiraz edilir mi?


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com