Kaçak kat şikayet hattı!

Kaçak kat şikayet hattı!Kaçak kat en kolay ve hızlı bir şekilde yapılan ihbarlar neticesinde tespit ediliyor. Peki, kaçak kat nasıl şikayet edilir? İşte, kaçak kat şikayet hattı!


Kaçak kat şikayet hattı!

Bir yapının imar mevzuatına aykırı olduğunun öne sürülmesi, yapının ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine (mimari proje, statik proje, mekanik tesisat projesi, elektik tesisat projesine) aykırı olduğunu, kat düzenine, taban alanına, ön cephe hattına, bina derinliğine aykırılığını, komşu parsele, yola, kamu hizmet ve tesisleri için ayrılmış alanlara taşıldığını, imar planı bölgeleme esaslarına ve kesin inşaat yasağı olan yerlere yapılması halinde inşaat kaçak oluyor. 


Kaçak kat, yapı ruhsatı alınmadan inşa edilen yapılarda veya ruhsatına aykırı olarak fazladan kat çıkılması olarak da ifade edilebiliyor.


Kaçak kat en kolay ve hızlı bir şekilde yapılan ihbarlar neticesinde tespit ediliyor. İhbarların dışında, inşaat çalışmalarına başlanmış bir yapının kendisinin veya bir katının belediye kayıtlarında olmaması halinde yapının kaçak olduğu tespit edilebiliyor.


İmar Kanunu hükümlerine göre, ruhsata aykırılık olan yapıda, bu aykırılığın giderilmiş olduğu veya ruhsat alındığı ve yapının bu ruhsata uygunluğu, inceleme sonunda anlaşılırsa, mühür, belediye veya valilikçe kaldırılıyor ve inşaatın devamına izin veriliyor.


Aykırılığın giderilmemesi halinde, ruhsat iptal ediliyor  ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan bina, belediye encümeni veya il idare kurulu kararını müteakip, belediye veya valilikçe yıktırılıyor. 


Kaçak kat şikayet hattı!

Ruhsatsız olarak bir yapıya başlanıldığının anlaşılması durumunda, yapının dahil olduğu ilçe belediyesinin ilgili birimlerine telefon ile şikayet edilebiliyor.


Kaçak kat cezası ne kadar?Öznur YASLI/Emlakkulisi.com