Kaçak yapılar uygun hale getirilebilir mi?

Kaçak yapılar uygun hale getirilebilir mi?Kaçak yapılar uygun hale getirilebilir mi?: Kaçak yapının ruhsata uygun hale getirilebilmesi için bulunduğu arsanın mutlaka tapulu olması gerekiyor. Tabi bu tapu kaçak yapının bulunduğu yerin yapı sahibine ait olmalıdır...Kaçak yapılar uygun hale getirilebilir mi?


Kaçak yapının ruhsata bağlanarak uygun hale getirilmesi mümkündür. Ancak her kaçak yapı ruhsatlandırılamaz. Kaçak yapıların uygun hale getirilmesi için yapılan ruhsatlandırma oranı oldukça düşüktür. Kaçak yapının ruhsata bağlanması eğer yapı belediye sınırları içindeyse belediyelerce, belediye sınırları dışındaysa valiliklerce yapılıyor. 


Kaçak yapının ruhsata uygun hale getirilebilmesi için bulunduğu arsanın mutlaka tapulu olması gerekiyor. Tabi bu tapu kaçak yapının bulunduğu yerin yapı sahibine ait olması gerekiyor. Hisseli yerlerde kimin arsanın neresinde payı olduğu bilinemediği için ruhsatlandırma yapılamaz. Bunun için önce ayırma işleminin hissedarlar tarafından yapılması gerekir.


Kaçak yapılar uygun hale getirilebilir mi?


Kaçak yapının uygun hale getirilebilmesi için bulunduğu yerin tapu bilgilerine göre ilgili belediyeden yada il özel idaresinden imar durum belgesi alınır. Kaçak olarak yapılmış olan yapının mimari projesi bir mimara çizdirilir. Mimar parsele vaziyet planını da çizer. Bir zemin etüdü firmasıyla anlaşılarak zemin etüdü yaptırılır. Yapının taşıyıcı sistem rölevesi çıkarttırılır. Bu raporun çıkmasıyla yapının deprem performans analizi yaptırılır. Bu analizde güçlendirme yapılması istenirse isteğe bağlı olarak yapı sahibi güçlendirmeyi yapar, yada masrafı fazla gelecek olursa binanın yıkımını isteyebilir. 


Tüm projeler hazırlandıktan sonra ilgi yerdeki Yapı Denetim Şirketlerinden biri ile irtibata geçilir. Projeler yapı denetimce onaylanır. Bu projelerle birlikte belediyeye başvurulur yada il özel idaresine başvurulur ruhsatlandırma işlemine geçilir. İlgili idareye başvurulduktan sonra eğer yapıda daha önceden kaçak yapı işlemi yapılmışsa tutanak tutulmuşsa para cezası çıkmışsa ödemeler yapılır, sonra ruhsatlandırmaya geçilir. Ancak yapı için daha önce hiçbir işlem yapılmamışsa ruhsatlandırmadan önce yapı hakkında kaçak inşaat işleminin yapılması şarttır. 


Kaçak yapılar uygun hale getirilebilir mi?


Eğer bir yapıya kaçak yapı tutanağı tutulmuşsa 1 ay içerisinde ruhsata bağlanma zorunluluğu vardır. Yani kaçak olduğu tespit edilen bir yapının yukarıda saydığımız işlemleri 1 ay içerisinde yapması yada yapının yıkılması gerekiyor. Bu yapılmadığı takdirde para cezasının yanında yapıyı yapanlara ve yapılmasına göz yumanlara hapis cezası da yasada mevcuttur.
Kaçak inşaat para cezası zamanaşımı!
Yıkılacak derecede tehlikeli yapılar!
Kaçak yapılar hakkında!
Kaçak yapıların hukuki durumu!