Kadem Bacaksız: Türkiye'de müteahhit fazlalığı var!

Kadem Bacaksız: Türkiye'de müteahhit fazlalığı var!Ordu Müteahhitler Odası Başkanı ve Tüm İnşaat Müteahhitleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Kadem Bacaksız, Türkiye'deki müteahhit sayısının 27 Avrupa ülkesindeki müteahhit sayısından fazla olduğunu, bu durumun kalitesizliği yol açtığını belirterek sektörün disipline edilmesi gerektiğini söyledi.


Türkiye'de mevcut yasalara göre vergi dairelerine ve ticaret odalarına kayıt yaptıran herkesin müteahhit olabildiğini ifade eden Kadem Bacaksız, "Müteahhitlik esasında ihtisaslık, uzmanlık, ileriye matuf sorumluluk isteyen bir meslektir. Ancak ülkemizde bu hizmeti verebilecek olanların tanımlandığı bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Yani müteahhitlik meslek grubunu tanımlayan bir ölçüt yoktur. Bu eksiklik nedeniyle inşaat iş kolu ile uzaktan yakından ilgisi bulunmayan, sektörü bilen bilmeyen herkes müteahhit olabilmektedir. Bu durum başta depreme karşı yapı güvenliğini tehdit eden birçok yıkıcı sonuçlar doğurmaktadır." dedi. 


"Tüm Avrupa'da Türkiye'deki kadar müteahhit yok" 


Türkiye'de yalnızca kamu sektörüne iş yapan müteahhitlere iş bitirme belgesi verildiğini aktaran Bacaksız, "Kamudan müteahhitlik belgesi alan tüzel ve gerçek kişi sayısı 100 bini geçmiştir. 

Özel sektörde karnesiz çalışan müteahhit sayısı da 200 binin üzerindedir. Toplamda bu sayının 300 bini geçtiği bilinmekte, her yılda ortalama bu sayıya 30-40 bin gerçek ve tüzel civarında yeni üye katılmaktadır. Bu sayı 27 AB ülkesindeki toplam müteahhit sayısından daha fazladır. Hem Devlet Planlama Teşkilatı raporlarında hem de sektör temsilcileri olarak bizlerin de ifade ettiğimiz üzere, inşaat sektöründe yaşanan standartsızlık, denetimsizlik, ölçüsüzlük, dağınıklık, kalitesizlik, kalifiye eleman eksikliği ve haksız rekabetin önüne geçilebilmesi için müteahhitlerin bağımsız bir meslek odası çatısı altında veya TOBB çatısı altında toplanarak mesleğinin disipline edilmesi kaçınılmaz bir gerçektir." diye konuştu. 


"Avrupa bizim kadar çimento kullanmıyor" 


Hali hazırda müteahhitlik mesleğinin önüne gelen herkes tarafından yapılır olmasının sektörün saygınlığı açısından soru oluşturduğunu aktaran Bacaksız," Yine 27 AB ülkesinin toplamına yakın çimento tüketim oranına yaklaşmamız ve 2002 yıl ında üretim ve arz talebinin 400 bin konut rakamlarında iken 20142015 yıllarında 1.200.000 rakamlarına ulaşması sektörün ileriye dönük sürdürülebilirliği açısından mümkün değildir. Bu sebeplerden dolayı müteahhitlik hizmet kanununu çıkartarak çürüklerin %2030 bandında ayıklanıp geriye kalanların da devlet ve müşavirlik desteği ile yurt dışına daha sağlam zemin üzerine iş yapmaları (götürülmeleri) sağlanmalıdır." şeklinde konuştu. 


"Bu iş mevcut yasa ile yürümez" 


Ordu Müteahhitler Odası Başkanı ve Tüm İnşaat Müteahhitleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Kadem Bacaksız sözlerini şöyle bitirdi: Bu hali ile mevcut yasaların müteahhitlik hizmetlerini kaliteli ve güvenilir standartlara taşıması mümkün değildir. İhtiyaç duyulan yasal düzenlemelerin acilen yapılması gerekmektedir. 


Sektör temsilcilerinin de içinde bulunacağı yasal altyapı ile ihtiyaçlarının karşılanacağı yapı sektörünü geliştirici yeni bir bütüncül inşaat sektörü ve müteahhitlik hizmet faaliyetlerini düzenleyen yasa çalışması TOBB çatısı ile birlikte ihtiyaçları karşılayacak ve sektörün de içerisinde olacağı şekilde hazırlanmalıdır. 
Ahmet BAYRAK/Ordu Hayat Gazetesi