30 / 06 / 2022

Kadıköy Four Winds durduruldu!

Kadıköy Four Winds durduruldu!

Mahkeme, İstanbul Kadıköy’deki lüks konut projesi Four Winds için Özelleştirme İdaresi’nin yaptığı ihalenin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.TAŞYAPI tarafından Kadıköy’de kat karşılığı inşa edilen konut projesi Four Winds projesinde belirsizlik sürüyor. Mülkiyeti Maliye’ye ait olan arsa için 2004 yılında Taşyapı ile kat karşılığı anlaşma yapıldı. İnşaat bitince Taşyapı projenin yüzde 40’ının resmen sahibi oldu. Kalan yüzde 60 ise Maliye’ye geçti. Bu yüzde 60’lık bölüm için Kasım 2013’te bir özelleştirme ihalesi düzenlendi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın (ÖİB) düzenlediği ihaleyi 530 milyon TL ile Taşyapı kazandı. Ancak ihale herhangi bir gerekçe belirtilmeden ÖİB tarafından iptal edildi. Yüzde 60’a denk gelen 341 ev için Ağustos 2014’te yeni bir ihale yapıldı ve bu ihaleyi 47 milyon liralık farkla 577 milyon liraya Birleşik İnşaat kazandı.


‘HAKSIZLIK YAPILDI’

Taşyapı kendi kazandıkları ihalenin keyfi olarak gerekçesiz iptal edildiği iddiasıyla hukuki mücadele başlattı. Taşyapı tarafından Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na açılan davada; “İstanbul İli Kadıköy ilçesi Tuğlacıbaşı Mahallesi, 421 ada, 285-286 parsellerdeki taşınmazın Maliye Hazinesine isabet eden bağımsız bölümlerin satış yöntemiyle özelleştirilmesine dair 29.08.2014 tarih ve 29103 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan satış ve ihalenin onaylanmasına ilişkin Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun kararı ile ihalenin iptali ve yürütmenin durdurulması istenmektedir” denildi. Danıştay Onüçüncü Dairesi, 24 Haziran 2015 tarihinde Taşyapı’yı haklı bularak itiraz yolu kapalı olmak üzere yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Mahkeme sürecini değerlendiren Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, “Bu davada fiili imkansızlık var. Yani Birleşik İnşaat mülkü alıp tapuya tescil ettiyse bunun iadesi söz konusu olamaz. Tapuya güven ilkesi esastır. Eğer var ise Taş Yapı’nın maddi zararı karşılanır” dedi.  Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı emrullah turanlı, kendi kazandıkları ihalenin keyfi olarak iptal edildiğini, şirketlerine herhangi bir iptal gerekçesi belirtilmediğini söyledi. Turanlı, “Bize açıkça haksızlık yapıldı. Önemli olan bizim projenin hepsini almamız değil, yapılan hukuksuzluğun son bulması” dedi. 


BEDEL ÖDENDİ, TAPU ALINDI

Özelleştirme İdaresi’nin ikinci ihalesini kazanan Birleşik İnşaat’ın ortağı Ömer Derbazlar ise, ihale bedelinin tamamını ödediklerini ve tapularını aldıkları dairelerin satışlarını yaptıklarını söyledi. Söz konusu ihale için Kadıköy Belediyesi ve Taşyapı tarafından açılan 2 ayrı dava olduğunu belirten Derbazlar, “Davaların hiçbirinde şirketimiz taraf değil. Her iki dava da Özelleştirme İdaresi’ne açıldı. Kadıköy Belediyesi Maliye’nin gayrimenkul gelirinden yüzde 30 pay istiyordu, alamadığı için dava açtı. Maliye direk kendi değil, Özelleştirme İdaresi aracılığı ile dava açtığı için bu bedeli ödemedi. Mahkeme sonucu ihale iptal olmadı, ihale ilanı için yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Özelleştirme İdaresi adına işlerini yürüten Adüaş adlı kurum var. Mahkemeye bu kurumun yetki belgeleri iletilmediği için bu karar çıktı. Ama bu nihai karar değil. Taşyapı’nın davasında ise aynı konu ile ilgili daha önce yürütmeyi durdurma kararı verildiği için yine yürütmeyi durdurma kararı çıktı. İlk mahkemedeki sorun çözülünce bunun da değişeceğini düşünüyoruz” dedi.  Mahkeme sonuçlarının şirketlerine ait yüzde 60’lık bölümü etkilemeyeceğini iddia eden Derbazlar, şunları söyledi: “En kötü olasılıkla üst kurulun tüm kararlarında negatif sonuç alırsa Özelleştirme İdaresi tapu iptal davası açar. Bu da en az 4-5 yıllık bir sürer. Biz bu durumda faizi ile ödediğimiz parayı alıp iade yaparız. Ama burada süreçten bağımsız ev alan şahıslar olacak. 3. kişinin iyi niyeti her zaman korunur ve mülklerin iadesi söz konusu olmaz.”Hürriyet