Kadıköy'de 794 binanın 223’ünde asbest tespit edildi!

Kadıköy'de 794 binanın 223’ünde asbest tespit edildi!

Kadıköy Belediyesi ilçede asbest gibi tehlikeli atıkların bertarafı konusunda denetim ve uygulamalarını sürdürüyor. Çevre Müdürlüğü Çevre Denetim Birimleri yapılan denetimlerde yıkılacak 794 binanın 223’ünde asbest tespit etti.


Kadıköy Belediyesi kentsel dönüşüm faaliyetlerinin sürdüğü ilçede asbest gibi tehlikeli atıkların bertarafı konusunda denetim ve uygulamalarını sürdürüyor. 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun ile birlikte Kadıköy’ün başta Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Bölgesi olmak üzere tüm mahallelerinde hemen her sokakta bina yenileme, yıkım, hafriyat ya da inşaat faaliyetleri de devam ediyor. İnşaatlarda tehlikesiz atıkların geri dönüşümü ve tehlikeli atıkların bertarafı ise Kadıköy Belediyesi’nin ciddiyetle üzerinde durduğu konuların başında geliyor.


TONLARCA ASBEST YOK EDİLDİ

21.08.2015 ile 18.07.2016 tarihleri arasında Kadıköy Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü, Çevre Müdürlüğü Çevre Denetim Birimi’ne 794 adet yıkım müracaatı başvurusu göndererek, bunların denetiminin gerçekleştirilmesini talep etti. Çevre Müdürlüğü Çevre Denetim Birimi de yapılan denetimlerde yıkılacak 794 binanın 223’ünde asbest tespit etti. Buralarda uzmanlar gerekli temizliği yaptı, toplam 197 ton asbestli atık toplanarak bertaraf edildi. Kadıköy Belediyesi asbestli atıkların sökümünün gerçekleştirilmesinin yetkili kurum ve uzmanlarca yapılması gerektiği konusunda öncelikli olarak müteahhitleri de uyarıyor.


GEREKLİ RAPORLAR İSTENİYOR

Meclis kararı ile belirlenen kriterlerin alanda kontrolünü sağlamak için 24 Ağustos 2015 tarihinde Belediye teknik elemanları düzenli saha kontrollerini sürdürüyor. Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilen kontrol ve denetim çalışmalarında Yapı Kontrol ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüklerinden yıkım ruhsatı alınması aşamasında; Asbest Envanter Raporu, Atık Yönetim Planı, Risk Analiz Raporlarının hazırlanması isteniyor. Aksi halde yıkım izni verilmiyor.


Yıkım ruhsatı başvurusunda bulunan binalar ile ilgili, belediye ekipleri inşaat sahasında denetim yaparken, gerekirse ihtiyaç duyulan noktalardan alınan numuneleri kayıt altına alıyor. Tüm tespitler, inşaat sahası kontrol tutanağı ile saha yetkilisine tebliğ ediliyor.


RUTİN DENETİMLER SÜRÜYOR

Diğer taraftan Kadıköy’de rutin inşaat denetimleri devam ediyor. 01.01.2016-18.07.2016 tarihleri arasında 118 tanesi Fikirtepe’de olmak üzere toplam 579 binanın yıkım ruhsatı verilerek yıkımları gerçekleştirildi. 01.01.2016 ile 30.06.2016 tarihleri arasında toplam 2 bin 211 inşaatın denetimi gerçekleştirildi. Yaklaşık son 1 yılda yapılan denetimlerde 223 inşaatta 197 ton asbest bertaraf edildi.


ASBEST NASIL BİR MADDE?

Asbest, ısıya, aşınmaya ve kimyasal maddelere çok dayanıklı lifli yapıda kanserojen bir madde. Halk arasında ak toprak, çorak toprak, gök toprak, çelpek, höllük veya ceren toprağı gibi isimlerle biliniyor. Arkeolojik çalışmalar asbest kullanımının en az 2.500 yıl öncesine dayandığını gösteriyor. Doğal bir silikat minerali olan asbest maddesi 19. yüzyılda da ısıyı ve elektriği yalıtması, sürtünmeye, asit gibi maddelere dayanıklı olması nedeniyle yoğun şekilde kullanılmaya başlandı. Fakat 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra insan sağlığına önemli zararlar veren kanserojen bir madde olduğunun tespit edilmesi ile asbest maddesi için öldürücü toz tanımlaması yapıldı. Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC), her yıl dünyada kanser yapıcı maddeleri düzenli olarak özelliklerine göre gruplara ayırırken, asbest maddesi, “kesin kanserojen” tanımlanması ile birinci grupta sınıflandırılıyor. 


Gazete Kadıköy