Kamu ihalelerinde EKAP düzenlemesi!

Kamu ihalelerinde EKAP düzenlemesi!Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü Resmi Gazete'de yayımladı.


Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü Resmi Gazete'de yayımladı.

Yayımlanan tebliğe göre, kamu ihalelerinde, idareler tarafından bütçe ödeneklerinin belli alım yöntemleri çerçevesinde kullanımında kanunda kurala bağlanan oranın aşılabilmesi konusunda KİK'e yapılacak uygun görüş başvurularının EKAP üzerinden elektronik ortamda alınması hususu düzenlendi.

Kamu ihalelerinde EKAP düzenlemesi!

Yapılan yeni düzenlemeyle söz konusu başvuru kapsamında başvuru tarihine kadar yapılan harcamaların ve sene  içerisinde yapılmak istenen alımların daha sağlıklı, detaylı ve tasnife imkan verecek biçimde alınması sağlanacak.

Bu alanın disipline edilmesi, bütçelerde öngörülen ödeneklerin kullanılmasıyla ilgili söz konusu sürecin daha hızlı, şeffaf, analize elverişli ve denetlenebilir şekilde yürütülmesi, ayrıca yapılacak başvurularda yetkili makamların açıklığa kavuşturulması hedefleniyor.

Tebliğ, 1 Ocak tarihinde yürürlüğe girecek.

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ!